Стомана 20ХГС


Категория на документа: ДругиРусенски университет
"Ангел Кънчев"
Факултет " Бизнес и мениджмънт"

КУРСОВА ЗАДАЧА
по
Материалознание
На тема "Стомана 20ХГС"

Изготвил:

Факултетен №

Специалност:

Стомана 20ХГС

Разглежданата стомана е легирана от гледна точка на химичният състав, според предназначението си е конструкционна, а от съдържанието на вредни примеси (S и P между 0,035-0,045%) съдим, че е качествена. Легираната стомана е стомана с примеси на други елементи. Видът и количествата им се подбират внимателно, за да се постигнат определени свойства. Легиращите добавки повишават твърдостта, устойчивостта на корозия и намаляват чупливостта на детайлите изработени от стоманата. Легираните стомани имат по-голяма прокаляемост от въглеродните, получават мартензитна структура при закалка в масло, с което се намалява опасността от пукнатини и деформации.

Цифрата 20 в наименованието на разглежданата стомана показва средното въглеродно съдържание в стотни от %, а буквите след това (ХГС) съответно съдържащите се в нея легиращи елементи ( Хром, Манган и Силиций ):

Хромът (Cr) увеличава твърдостта, якостта, еластичноста, границата на провлачване и прокаляемоста. Хромът образува с въглерода различни твърди карбиди, които са разтворими в желязото, увеличават износоустойчивостта, , а намаляват ударната якост (жилавостта). Той възпрепятства нарастването на зърната, намалявайки чувствителността на стоманата към прегряване, което е много ценно свойство за практиката. Хромовата стомана има понижена склонност към образуване на обагри при нагряване.

Манганът (Mn) подобно на хрома повишава твърдостта, якостта на опън, границата на провлачване, прокаляемостта и спомага за повишаване твърдостта на стоманата при нормализацията. Манганът ускорява процеса на циментация, понижава топло и електропроводимостта на стоманата. Заваряемостта, се влошава с увеличаването на мангана, докато се образува аустенитна структура. Аустенитната манганова стомана обаче са заварява добре.Отрицателното влияние на мангана се изразява в това, че той съдейства за увеличаването на зърната при нагряване.

Силицият (Si) повишава твърдостта, прокаляемостта, якостта на опън, границата на провлачване и особено модула на еластичност. Той предизвиква появата на влакнеста структура в стоманата, което понижава механичните и свойства в напречно сечение. Същия способства за равномерното разпределение на напреженията, намалява дълбочината на циментация и понижава съдържанието на въглерод в повърхностния (циментирания) слой. Силицият понижава чуствително хистерезисните загуби при намагнитване.

Таблица на химичния състав на разглежданата стомана:

Химичен състав в% за 20ХГС

ГОСТ 4543 - 71
C
Si
Mn
Ni
S
P
Cr
Cu
0.17 - 0.23
0,9 - 1,2
0,8 - 1,1
0.3
0.035-0.045
0.035-0.045
0,8 - 1,1
0.3

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стомана 20ХГС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.