Стопанско значение и биологични основи на свинете


Категория на документа: Други


Стопанско значение и биологични основи на свинете
Важна особеност е скорозрелостта - при добри условия на хранене и гледане свинете са способни да достигнат жива маса 100кг за 5-6месеца. На 8 месечна възраст свинята може да се запложда, а на 12 месеца да роди приплоди. Ценни възпроизводствени качества на свинете са както късия период на бременност , така и високата плодовитост. Бременността трае 114-116 дни.Средна плодовитост 9-12 прасета в едно прасило, а за една година се раждат 20-26прасенца.
Имат мн висок кланичен рандеман.Месото е с отлични вкусови и хранителни качества.
Тлъстините ,кожите, четината ,вътр. органи и жлези се използват в хранителната, сапунената, кожарската,фармацефтичната и др. промишлености.
Основи на промишленото отглеждане на свине.
Две с-ми:
*Традиционна - свързва се с природосъобразното отглеждане, сезонно опрасване на свине-майки, употреба на разнообразни фуражи и т.н.
*Промишлена - внедряване на научни методи , позволява непрекъснатост и ритмичност в производствените процеси.Технологии за отглеждане на различните категории свине:
-целогодишно опрасване на свине-майки
-ритмично производство на родени,отбити и угоени свине
-разделно отглеждане на свине-майки според физиологичното им състояние
-осигуряване на пълноценно хранене
-механизация и автоматизация на производствените процеси
-спазване на изискванията към околната среда ,микроклимата в помещенията и др.
Технологични групи свине:
*Незаплодени (заплождащи се) свине - свине,които след 2-3 последователни разгонвания не се заплодят, се бракуват за месо
*Условно бременни - ако няма признаци 21дни след осеменяването се считат за бременни
*Бременни от 30-111 ден след осеменяването -следи се правилното хранене ,бременността и гледането на животните
*Опрасващи се и кърмещи свине-майки
*Отбити прасета
*Прасета за угояване - следи се правилното им угояване и промените в характера.
С-ми на производство :
*трифазна технологична с-ма (за угояване) - преминават през бозаещи , подрастващи и за угояване.Характеризира се с интензивното свиневъдство
*двуфазна (след отбиването) - доотглеждат се още 30-40 дни за достигане 25кг живо тегло
* еднофазно (вс. категории свине) - отглеждат се в общи помещения.
Породи свине, кръстоски и хибриди свине
Класифицират се според:
*морфологични белези- големи, средни , малки, бели,червени, дългоухи и др.
*скорозрелост- къснозрели, скорозрели, много скорозрели
*стопанско използване- за месо, за месо и мас, за мас
*степен на усъвършенстване- примитивни, преходни, културни.
Свине-кръстоски - имат по -висока степен на заплодяемост, плодовитост, млечност ; в условия на угояване растат по-бързо.
Хибриди свине - кръстосват се селекционирани линии от една или повече породи. С по-висока продуктивност са и дават по -стандартна продукция.
Отглеждане на свине-майки и нерези.
Разделят се на :
- Незаплодени (заплождащи ) - може да става по :
= групово - в общ бок от 4-8 до 15-16 животни. Позволява да се движат свободно и да скачат едно в/у др. в периода на разгонване , което стимулира неразгонените свине по-бързо да проявят разгоненост.
= индивидуално - предимства - увелич. % на заплодяемост ,по-лесно извършване на осеменяването, по-добър контрол по време на заплождането и др.
= индивидуално - групово - съчетаване предимствата на предходните две.
Отглеждането на бременни свине - следи се за количетсвото приета храна и за балансираното хранене. Смеските трябва да са пълноценни с подходящ обем Нуждите от вода зависят от структурата на дажните. Добре е да им се осигури ежедневна разходка.Преди опрасването се прехвърлят в индивидуални боксове.
Отглеждане на кърмещи свине - майки - в индивидуални боксове. Храненето след раждането става с нормални дажби става постепенно , за 6-7дни, като така се регулира млечността им.
Пресушаването става постепенно като се намалят дневните дажби, а в края на кърмещия период се хранят с дажби за заплождащи свине.
Отглеждане на нерези - индивидуално или групово (разплодниците са на една и съща възраст, сходно тегло и полово натоварване ). Младите нерези започват активна полова дейност след 8 месечна възраст.Важно е да се следят крайниците, ставите и копитата на нерезите. да имат осигурени протеин ии мин. в-ва. Кожата им трябва да се почиства ежеседмично с четка.
Отглеждане на малки, отбити и подрастващи прасета.
Отглеждане на бозаещи прасета - от раждането до 2 месеца прасетата растат най-интензивно.През този период увеличават живото си тегло 12-16пъти. Бозаенето с коластра трябва да започне най-късно 1-1,5 часа след раждането. През първите един два дни им се изрязват кучешките зъби за да не наранят майката , а също и опашките за да не проявят канибализъм.Бозайния период е 60дни или 8 седмици.Приема се и схема за ранно отбиване , кояро скъсява периода с 3 до 40дни.
Отглеждане на отбити прасета - обхваща 60-90дни, докато животното достигне 3-4месечна възраст и жива маса 35-38 кг (женските) и 40-45кг (мъжките). Среднодневен прираст трябва да е 360-380гр (ж.) и 400-450гр (м.). Прилагат се следните с-ми:
*подово отглеждане в групови боксове- да са един пол,възраст и живо тегло. 8-12 до 15 животни.
*отглеждане на отбитите прасета в клетки и клетъчни батерии - възможност за по - висок прираст, по - малко отпаднали при отбиването, по-добро оползотворяване на фуражите.
*отглеждане на подрастващи прасета в свинарници тип "Веранда" - подово, групови боксове.
Отглеждане на свине за разплод
Прасета след 4 месечна възраст предназначени за разплод се водят ремонтни прасета.Отглеждат се групово по 6-10бр. Мин.в-ва са от особено значение , при храненето.Това заздравява костна с-ма на животното. разходката, слънцето, зелената храна, чистия въздух действат благоприятно в/у здравето, развитието и възпроизводството на животните.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стопанско значение и биологични основи на свинете 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.