Стратегическа референтна рамка


Категория на документа: Други


2013 г. В допълнение, за 2008г. планираното ниво на пътници възлиза на 27,7 млн.
влак-км.
22
и се очаква да нарасне до 32,9 млн. влак-км. през 2013 г. Прогнозата за
преноса на стоки е той да възлезе на 14,4 млн. и 17.1 млн. влак-км. съответно през 2008
г. и 2013 г. Като цяло се очаква движението на пътници и товари да достигне 42 млн.
влак-км. за 2008 г. и 50 млн. влак-км. за 2013 г.
Междуградският и международният пътнически трафик имат висок потенциал за
развитие, който обаче в голяма степен е зависим от подобряването на железопътната
мрежа и осъществяването на обновената стратегия, целяща максимално възползване от
предоставените от пазара възможности. Наблюдават се тенденции за годишен растеж
от 15% за международния транспорт на стоки през ГКПП, както и ръст от 2-3% през
пристанищата и запазване на трафика по основните направления в страната. През 2005
г. сред най-натоварените направления са София - Драгоман и София - Мездра - Варна
с пренесени товари съответно от почти 3,2 и 3,0 млрд. тона. За периода 2007-2013 г. се
очаква средногодишен ръст от 3-4% по основните направления. Българските железници

19 Наскоро ГКПП Кулата - Промахон между България и Гърция беше модернизиран, като наличните
линии бяха електрифицирани. Линията Драгоман - Калотина - Димитровград Юг (Сърбия) също беше
електрифицирана. 20 Статистика от БДЖ ЕАД. 21 Статистика от БДЖ ЕАД. 22 Статистика от Книга V, Десетгодишен план за развитие, Национална компания "Железопътна
инфраструктура". Национална стратегическа референтна рамка на България
2007-2013
18
имат също така и потенциал да осъществяват превоз на контейнери, но наличната
инфраструктура, с едва осем товарни терминала, разположени на някои от главните
железопътни гари, не отговаря на съвременните изискванията.
Настоящото състояние на железопътната инфраструктура се определя от
недостатъчното ниво на финансиране за осъществяване на необходимите
възстановителни работи. В резултат на това се наблюдава значително ограничение на
скоростта в почти 3/4 от железопътната мрежа в страната, нарастване на времето
необходимо за извършване на възстановителните работи, което води до влошаване на
техническото състояние, както и до ограничаване на капацитета на железопътната
инфраструктура. Правителството прави опити да намали недостига на финансови
средства чрез национално финансиране, както и чрез средства от източници като
ИСПА, Европейската инвестиционна банка, Световната банка.
Като основен инструмент на отговорните власти за намаляване на конкуренцията
отстрана на сухопътния транспорт се очертава подобряването на състоянието на
железопътния транспорт чрез разширяване на транспортните услуги и увеличаване на
скоростта, както и на подобряването на качеството на пътуване и безопасност, с цел да
бъдат привлечени повече пътници и обем товари. Това следва да бъде постигнато като
се запазят съществуващите ниски такси за пътуване.
Като цяло, по отношение на националната транспортна политика по някои ключови
транспортни коридори са налице задръствания в движението, като в същото време се
очаква нарастване на трафика по тях в близко бъдеще. Тези приоритетни коридори
покриват следните направления:
 София-Видин-Кулата-Солун/Атина в Гърция;
 София-Пловдив-Истанбул в Турция;
 Букурещ-Русе-Горна Оряховица-Стара Загора;
 София-Пловдив-Бургас-Варна;
 Река Дунав.
Основната причина за настоящото лошо състояние на транспортната инфраструктура,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическа референтна рамка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.