Стратегическо управление


Категория на документа: Други


Анлизирайте симптомите
Претворете нуждите в реализация
Измерете действително постигнатото изпълнение
Създайте теории
Създаите и развийте продуктите
Съпоставете фактически постигнатото изпълнение на стандарта
Проверете теориите
Създайте и развийте процеса

Установетв причините
Преминете към отделни операции
Планиране на качеството
Вземете мерки по отношение установените различия
Управление и контрол на качеството
Създайте средства за отстраняване на дефектите и за управление и контропл на качеството
Подобряване на качеството
Хората в предприятието трябва добре да разбират анализа,,разходи-печалби'' като начин на избор на приоритети и за документиране на резултатите. Съществена част от познанието са методите за представяне и за комуникация на резултатите.
Средства
Десетте основни средства се прилагат от работниците и служителите във всички области на предприятието при подобряване на качеството.
Средства за подобряване на качеството
Зона
Средтва
Разработване и изясняване на процеса и практическта реализация. Основен анализ на данните и информацията
1. технологични карти
2. ,,мозъчна атака''
3. диаграми за причините и въздействията
4. описи на извършени проверки и събиране на информация
5. графици и схеми
6. разслояване и разбивки
Анализ на данни,върху които е насочено вниманието
7.анализ на метода на Парето
8.хистограми
9.графични изображения
10.диаграми на разсейването

Измерваниятаи измерваните уреди са най-фундаменталната и най-необходимите средства при подобряване на качеството. Отчетите за качество и плановете за действие се изготвят внимателно и се използват конструктивно в цялата организация.
Умения
Уменията,засягащи качеството,както и други конкретни способности,се получават в непосредствена практика. Постигането на добрата работа се нуждае от бързо и конструктивно стимулиране. Придобиване на основните умения се постига,когато се дава възможност на хората да се обучават по време на работа и в екипите за решаване на проблемите. Постигане желаните умения на сътрудниците е трудна задача,но има решаваща роля за успешното функциониране на групите по съответните проекти.
Фокусиране върху потребителя

Като основна причина за провала на усилията по подобряване на качеството може да се изтъкне недостатъчното внимание към потребиотеля. Необходимо е усигоряването на широка перспектива пред качеството,което е еквивалентно на добро обслужване и задоволяване както на вътрешните така и на външните потребители. Насред с това се изисква концентрация върху всички процеси в бизнеса като планиране,проучване на пазара,продавби,снабдяване,обслужване и дтуги.
План за действие

За да функционира стратегическото управление на качеството,то трябва да бъде обезпечено с план за действие,план за началото за решаване какво,кога и къде да се извърши най-напред. Внимателно избиране на проектите,хората,,технологията на качеството,,признаването на усиолията,гарнтират първите успехи. Задължителен е и план за тяхното разпространяване в организацията. Необходимо и начин за разширяване на дейността по качеството,обхващане на други подиления,функции и дейности,изграждане на програма на обучение,която да вклучва първите постигнати резултати.

??

??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Стратегическо управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.