Строителни материали


Категория на документа: Други


Класификация на строителните материали. Стандартизация
I.Класификация
Строителните материали могат да бъдат най-различни видове. Те могат да се разделят в зависимост от материала от който са направени, приложението им, издръжливостта им на определени външни механични въздействия (натоварвания от собственото тегло на конструкцията, от снега, леда, водата, вятъра) както и от химично-физични въздействия (разликите в температурата, химикалите в следствие от химична промишленост и др.)
1.Според предназначението си
-конструктивни - това са материали от които могат да се изградят носещи конструкции и това са стомана, бетон, тухли
-със специално приложение - това са материали които защитават от влагата на околната среда както и звукоизолационни, топлоизолационни, за защита от радиация, огнеупорни материали.
2.Според областта на приложение се разделят на
-подови материали
-материали за външна употреба
-материали за вътрешна употреба
3.Според основната суровина
-материали на база дървесина
-материали на база метали
-материали на база глина
-материали на база минерални свързващи вещестра - това са гипс, вар и др.
4. Според произхода на основната суровина те биват :
-органични - съдържат въглерод и горят това са дървесина, пластмаса, каучук и полимери
-неорганични

5.Според произхода си биват
-естествени - гранит, варовик, мрамор,дървесина, скалин материали
-изкуствени - прозведени са на база други материали - бетон, пластмаса, стомана
II.Стандартизация
СЪЩЕСТВУВАТ СТАНДАРТИ КОИТО ОПРЕДЕЛЯТ СВОЙСТВА КОИТО СЕ СЧИТА, ЧЕ ДАДЕН МАТЕРИАЛ Е ДОБРЕ ДА ПРИТЕЖАВА.
В БЪЛГАРИЯ СТРОИТЕЛСТВОТО СЕ ПОДЧИНЯВА НА ЗУТ /ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА/ , НАРЕДБА ЗА СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.
В БЪЛГАРИЯ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН БДС (БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВЕН СТАНДАРТ. НАПРИМЕР ЗА БЕТОН БДС 505-84, ПЪРВИТЕ ТРИ ЦИФРИ СА НОМЕРА НА СТАНДАРТА, А ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНАТА НА СЪЗДАВАНЕ.
ПОНЯКОГА В БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИЗАНВАТ И ЧУЖДЕСТРАННИ СТАНДАРТИ БЕЗ ДА СЕ ПРЕВЕЖДАТ
НЕМСКИ СТАНДАРТ DIN EN -> 206-1:2002
БРИТАНСКИ СТАНДАРТ BS EN -> 206-1:2002

СТАНДАРТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ Е EN -> 206-1:2002. ПЪРВИТЕ ТРИ ЦИФРИ СА НОМЕРА - ЧАСТ : ГОДИНА.
БЪЛГАРСКИЯТ ИНСТИТУТ ПРИЕМА ЕВРОПЕЙСКАТА СТАНДАРТИЗАЦИЯ БДС EN 206-1/NA:2004, NA - NATIONAL APPLICATION.

ОСНОВНИ СВОЙСТВА НА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ
СВОЙСТВО НА МАТЕРИАЛА Е НЕГОВАТА СПОСОБНОСТ ДА РЕАГИРА ПО ОПРЕДЕЛЕН НАЧИН НА ВЪНШНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ.
ОСНОВНИТЕ СВОЙСТВА СА:
- ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА - ХАРАКТЕРИЗИРАТ ФИЗИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ С ОКОЛНА СРЕДА
- ХИМИЧНИ СВОЙСТВА - ХАРАКТЕРИЗИРАТ СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ДА ВЛИЗАТ В ХИМИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ ТОЕСТ ДА ВЗАИМОДЕЙСТВАТ ПРИМЕРНО С КИСЕЛИНИ, ОСНОВИ, СОЛИ
-ФИЗИКОХИМИЧНИ СВОЙСТВА - ПРОЯВЯВАТ СЕ МЕЖДУ ДВЕ СРЕДИ - КРИСТАЛИЗАЦИЯ, АДСОРБЦИЯ
- МЕХАНИЧНИ СВОЙСТВА - СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛИТЕ ДА СЕ СЪПРОТИВЛЯВАТ СРЕЩУ РАЗРУШАВАНЕ И ДЕФОРМАЦИИ ПОД ДЕЙСТВИЕТО НА ВЪНШНИ СИЛИ
- ТЕХНОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА - СВОЙСТВАТА НА МАТЕРИАЛА ПО ВРЕМЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ - ДОБИВ, ПРЕРАБОТКА, ОБРАБОТКА

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА:
I.ПАРАМЕТРИ НА СЪСТОЯНИЕТО

1.ОБЕМНА ПЛЪТНОСТ ΡО Е МАСАТА M НА ЕДИНИЦА ОБЕМ V ОТ МАТЕРИАЛА В ЕСТЕСТВЕНО СЪСТОЯНИЕ, ЗАЕДНО С ПРАЗНИНИТЕ:

ЗА ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ НА МАТЕРИАЛА, НЕОБХОДИНО Е ДА СЕ ЗНАЯТ МАСАТА И ОБЕМЪТ НА ПРОБИ ОТ МАТЕРИАЛА. МАСАТА СЕ ИЗМЕРВА С ВЕЗНИ, А ОБЕМЪТ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПО РАЗЛИЧНИ НАЧИНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВИДА НА МАТЕРИАЛА (ПЛЪТЕН, НАСИПЕН) И ОТ ВИДА НА ПРОБНОТО ТЯЛО ( ПРАВИЛНА, НЕПРАВИЛНА ФОРМА) ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ НА НАСИПНИТЕ МАТЕРИАЛИ (ПЯСЪК, ЧАКЪЛ) СЕ ОПРЕДЕЛЯ КАТО В ОБЕМА СЕ ВКЛЮЧВАТ И ПРАЗНИНИТЕ МЕЖДУ ЗЪРНАТА НА МАТЕРИАЛА. ТЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА КАКТО В СУХО ТАКА И ВЪВ ВЛАЖНО СЪСТОЯНИЕ. ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ МАТЕРИАЛИ ОБЕМНАТА ПЛЪТНОСТ ВАРИРА В ШИРОКИ ГРАНИЦИ:

10-30 KG/M3 НА НЯКОЙ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Строителни материали 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.