Строителни материали от дървесина


Категория на документа: Други


Строителни материали от дървесина.

Дървесината е един от основните строителни материали, използвани както в миналото, така и в съвременното строителство. Широкото й приложение се дължи на редицата положителни свойства, които притежава: сравнително малка обемна плътност, лесна обработваемост, значителна якост на натиск и опън, малка топлопроводност и др.

Като строителен материал дървесината има и редица недостатъци: нееднородност на строежа, хигроскопичност, склонност към загниване, нееднаква твърдост, еластичност и якост дори при един и същ вид дървета, лесно се запалва и гори.

Дървесината се употребява за направа на врати и прозорци, подови и покривни конструкции, настилки, скелета, кофражи и др. При производството на дървени изделия се получава голямо количество отпадъчен материал - стърготини, талаш и др. Той се употребява за производство на плочи от дървесни влакна. Тези изделия са добри заместители на дървесината.

1. СТРОЕЖ ΗА ДЪРВЕСИНАТА.

Дървесината се състои от 40-50% целулоза, 20-30% лигнин, 15-30% хемицелулоза, 1-3% смоли, дъбилни вещества и др.

Химичният състав на дървесината е следният: 49,5% въглерод, 44,08% кислород, 0,12% азот и 6,3% водород. Дървесината съдържа и минерални вещества, които след изгаряне образуват пепел, съставляваща около 1-1,5% от масата на дървесината.

Стъблото е главната част на дървото. В него са концентрирани 50-90% от деървесината. При напречен разрез през стъблото с просто око се виждат тъмни и светли годишни слоеве. Средната част на стъблото с по-тъмен цвят се нарича ядрова дървесина или ядро.

В центъра на ядрото се намира сърцевинна тръба (сърцевина) с диаметър от 1 до 10 mm. Тя е най-слабата и бързозагниваща част на стъблото (фиг. 1). По-светлата част извън ядрото се нарича беловина. Кората предпазва дървото от външните механични и атмосферни влияния.

При някои дървесни видове дървесината на младите дървета се състои от беловина, а ядрото им се образува късно по време на растежа (при бора след 30-35 години, при дъба след 8-12 години). Към тази група дървета (ядрови) спадат бор, дъб, кестен, топола, лиственица и др.

Друга група дървесни видове са беловинните. Те нямат ядро. Към тях се отнасят брезата; кленът, елата и др.

Фиг. 1. Строеж на дървесината

а - основни разрези: 1 - напречен; 2 - радиален; 3 - тангенциален; 6 - строеж на дървесината в напречен разрез: 4 - кора; 5 - камбий; 6 - лико; 7 - беловина; 8 - сърцевинна тръба; 9 - сърцевинни лъчи

2. ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ.

2.1. Иглолистни дървесни видове.

Иглолистните дървесни видове намират широко приложение в строителството поради ценните им физико-механични свойства. У нас се срещат бял и черен бор, бяла и черна мура, смърч, ела.

Дървесината на белия бор е лека и трайна. Има бледожьлта беловина и червено- кафяво смолисто ядро. При влажност 15% обемната плътност на дървесината му е 530 kg/m 3. Употребява се за изработване на врати и прозорци, в мебелната промишленост, за покривни конструкции и др.

Дървесината на черния бор е силно смолиста. Обемната й плътност е 610 kg/m 3.

Дървесината на смърча има жълтеникав цвят, мека е и лесно се обработва. Има обемна плътност 440 kg/m 3. Употребява се в строителството като фасониран материал - летви, бичмета, греди, дъски, за направа на дограма и др.

Дървесината на елата е с праволинейни влакна, правилни годишни кръгове и светложълт цвят. Ядрото не е оцветено. Има малка якост и лесно загнива. Във въздушно сухо състояние обемната и плътност е 440 kg/ m 3. Употребява се като кофражен материал във вид на греди и дъски.

Дървесината на мурата е здрава и трайна с червеникавокафяв цвят. Обемната й плътност е 440 kg/ m 3. Употребява се в мебелната промишленост, в резбарството или във вид на дъски и греди.

2.2. Широколистни дървесни видове.

От широколистните дървесни видове, които се срещат у нас, голямо приложе- ние намират дъбът, букът, габърът, елшата, тополата, брястът, брезата, ясенът, орехът, акацията.

Дъбът има плътна и много здрава дървесина, а ядрото му е кафяво с добре изразени сърцевинни лъчи. При изсъхване дървесината се свива и напуква. Има обемна плътност 740 kg/ m 3. Употребява се за изработване на паркет, мебели, шперплат, фурнир и др.

Букът е много разпространен дървесен вид у нас. Дървесината му е червеникавобяла (с розов оттенък). Обемната и плътност е около 700 kg/ m 3. При променлива влажност дървесината на бука бързо загнива и се изкривява. Вареният бук има по-добре изразен червен цвят и се използва за направа на линейни изделия - первази, ръкохватки на парапети и др. Дървесината на бука се употребява за паркет, фурнир, вградени мебели.

Дървесината на бряста е много здрава и тежка, със светложълт или светлокафяв цвят. Годишните ή кръгове са ясно очертани. Обемната й плътност е 670 kg/ m 3. Употребява се в мебелната промишленост за ламперии, паркет, фурнир, шперплат.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Строителни материали от дървесина 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.