Структура на бизнес плана


Категория на документа: Други


Структура на бизнес плана

Увод

Онтотекст АД е водещ разработчик на базови семантични технологии, техники за извличане на данни от текст и от уеб и тяхната обработка, системи за тълкуване и интерпретиране на значението, на смисъла на дадена информация.

Фирмата е доказан, компетентен и икономически ефективен партньор в:

-Развитие на инструменти и решения, на базата на семантични технологии

-Софтуерен инженеринг,оптимизация на изпълнението, онтологичен дизайн

-Интеграция на данни, управление и публикуване

-Анализ, оценка, предпроектни проучвания, базирани на най-експертни знания

Мисия

Онтотекст е професионален разработчик на софтуер, фокусиран върху редица взаимно свързани части, включващи семантика. Фирмата има достъп до широк ИТ опит, човешки ресурси и инфраструктура.

Нашата мисия е да развиваме отворени, умело проектирани инструменти, които значително намаляват разходите за прилагане и използване на семантичните технологии.

Ние се чувстваме добре подготвени да изпълним нашата мисия - тя е подкрепена от кратка визия и компетентност. И подходящи партньори, разбира се.

Визия

По своята същност представянето на знания (термин - knowledge representation (KR)) e свързано с изграждане на модели на света, на дадена област или проблем, които позволяват автоматично мислене и тълкуване. Такива формални модели се наричат онтологии. Те могат да се използват за осигуряване на значения и смислови връзки от всякакъв вид информация: база данни,каталози, документи, уеб страници и други. Тези данни се интерпретират от машини. Имайки по-добро "разбиране" на информацията, машините могат да я обработват по много по-ефективен начин.

Представете си, например, типична база данни с информация, че Иван е син на Мария. Системата ще бъде в състояние да "отговори" само на няколко въпроса: Кой е син на Мария? и Чий син е Иван? Онтологично базирана система ще може да се справи с много по-голям набор от въпоси, защото тя ще бъде в състояние да заключи, че: Иван е дете на Мария (по-широка връзка), Мария е жена, Мария е майка на Иван (обратна връзка), Мария е роднина на Иван (обобщение на обратна връзка) и т.н. Въпреки, че е доста лесно за човек, посочените по-горе факти ще останат "невидими" за типичната база данни.

Изграждането на онтологии и уточняването на семантиката на данните може да беде изключително бавна, скъпа, скучна и предразположена към грешки задача. Ние ВЯРВАМЕ, че развитите езикови методи могат да помогнат за по лесното семантично обогатяване на документи и други данни и по този начин да се даде възможност за по-широко разпространение на онтологично базираните системи.

Цели

Глобална цел:

- развитие на семантичните технологии и тяхното по- широко разпространение.

Стратегически цели:
-Развитиe на предоставяните услуги при по-висока ефективност, коректност, внимание и съпричастност към желанието и проблема на всеки клиент.
-Развитие и подкрепа на персонала като ключов ресурс и фактор за успеха.
-Финансова стабилност.

Маркетингова част

Анализ на средата /PEST;SWOT/

PEST

P- Политически фактори
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структура на бизнес плана 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.