Структурна и параметрична идентификация. последователност на процедурата на идентификация.


Категория на документа: Други


Тема 2: Структурна и параметрична идентификация. Последователност на процедурата на идентификация

1. Структурна и параметрична идентификация

В зависимост от това дали се разполага предварително с информация за структурата на модела или не може да бъде извършена само параметрична идентификация, или и структурната и параметричната идентификация. От гледна точка на това, че реалния обект има определена структура, то и математичния модел който търсим също разполага с такава. Когато липсва информация за структурата на модела тогава обекта се представя като "черна" кутия. В случаите когато се разполага с информация за структурата, то тогава обекта се представя като "сива" кутия и се извършва единствено параметрична идентификация. Ще бъдат разгледани задачи които стоят пред структурната и параметрична идентификация за няколко често използвани моделни иператори.

1. Моделен оператор във вид на дункционално разложение:
Au=i=0mCi.φiu

Ci - коефиценти (параметри);

φiu - функции (предварително зададени).

Задачата на структуранта идентификация е избор на функциите φiu, ако предварително не са зададени, но ако са зададени зависи от броя на коефицентите.

Задачата на параметричната идентификация е определянето на оценките на параметрите Ci.

2. Моделен оператор във вида на обикновенно стационарно линейно диференциално уравнение:
andny(t)dtn+an-1dn-1y(t)dtn-1+...+a1dytdt+a0yt==bmdmu(t)dtm+bm-1dm-1u(t)dtm-1+...+b1dutdt+b0ut

Съкратен вариант:
i=0naidiy(t)dti=j=0majdju(t)dtj

Задача на структурната идентификация е определянето на n и m.

Задачата на параметричната идентификация е определянето на оценките на параметрите ai, i=1,...,n и bj, j=1,...,m

3. Моделен оператор във вида на диференчно уравнение:
anyk-n+an-1yk-n-1+...+a1yk-1+a0yk==bmuk-n+Bm-1yk-m-1+...+b1yk-1+b0y(k)

Съкратен вариант:
i=0naiyk-i=j=1mbjyk-j

Права крайна разлика
an∆nyk+an-1∆n-1yk+...+a1∆yk+a0yk==bm∆muk+bm-1∆m-1uk+...+b1∆yk+b0y(k)

∆n - при nта права крайна разлика

n - при nта обратна крайна разлика

Задача на структурната идентификация е определянето на n и m.

Задачата на параметричната идентификация е определянето на оценките на параметрите ai, i=1,...,n и bj, j=1,...,m

4. Моделен оператор във вида на функционално разложение в ред на Волтера:
Au=i=0nGi(wi,u)
Gi - функционали;
wi - ядра на Волтера

Задача на структурната идентификация е определянето на n.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Структурна и параметрична идентификация. последователност на процедурата на идентификация. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.