Студентската окупация и недоволство


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Проект за ЕСИ на тема:
Студентската окупация и недоволство

Изготвил: Яница Бакърова Проверил:Гл.ас.д-р Г.Петрунов
Факултетен номер - 13111192
Икономика и бизнес,Поток 103,Група 1023

София,2013

.Тема
Студентската окупация и недоволство.

II.Обосновка
Студентските протести и окупацията на университети в цялата страна са най-актуалната тема през последните няколко седмици.Изследването ще помогне да се разбере какви са истинските причини за това студентите да организират протести,до колко са запознати с политическата обстановка в страната и били ли са финансово подпомогнати.

III.Обект
Обект на излседването са протестиращите и окупиращи студенти.

IV.Предмет
Предмет на изследването са студентите от СУ "Св.Климент Охридски" .

V.Цел
Целта на проекта е да се анализира поведението на студентите,да се обяснят причините за тяхното недоволство и до каква степен на тези техни действия се гледа със сериозно око.

X.Методика на регистрацията
Методът за набиране на емпирична информация,който ще използваме при изследването,е пряка анкета.С оглед набиране на максимално достоверна информация ще изработим специални инструкции на анкетьорите,ръководителите на терен и респондентите.Заедно с това стриктно ще се спазват всички изисквания за гарантиране на максимална анонимност на респондентите.Събраната информация ще бъде използвана само в анонимен и обобщен вид.

XI.ВЪПРОСНИК

1. Кой курс сте?
.....................

2.Гласувате ли редовно на избори?

А)Да,редовно

Б)Не толкова редовно

В)Не гласувам

3.Симпатизирате ли на някоя политическа партия?

А)Да

Б)Не

В)Не се интересувам от политика

4.Одобрявате ли окупацията на СУ?Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Студентската окупация и недоволство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.