Свободен достъп до информация


Категория на документа: Други
СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ФАКУЛТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО
КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ"

КУРСОВА РАБОТА
по дисциплина:
"Библиотечна Етика"

Изготвил: Проверил:
Ана Стоянова Проф. д.ф.н. М. Младенова
Фак. № 5123
Спец. Библиотекознание и Библиография
ІІІ курс редовна форма

София - 2012 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

* Увод..........................................................................................
* Библиотечна етика...................................................................................
* Етичен кодекс на библиотекарите в България..............................
* Етичен кодекс...........................................................................
* Библиотеката като информационно пространство...............................
* Инициативи за ново информационно осигуряване и създаване на информационни компетентности...........................................................
* Свобода на достъпа до информацията, Интернет, библиотеките и другите информационни служби.............................................................
* Принципи на свободния достъп до информацията и тяхната реализация чрез Интернет......................................................................
* Библиотеките и авторското право..........................................................
* Отвореният достъп и променящата се роля на библиотеките.............
* Заключение...............................................................................................
* Библиография...........................................................................................

СВОБОДЕН ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

Ако старата библиотека е била извор, към който са се стремили всички жадуващи за знания, то новата е водопад, разнасящ живителната сила по домовете.
Мелвил Дюи

Увод

Какво е достъп до информацията? С прости думи можем да кажем, че ако един индивид с информационни нужди е способен да придобие информацията, която удовлетворява неговите потребности, то тогава индивидът има достъп до информация. Библиотеката от векове е мястото, където всеки може да получи информацията, която желае. Информационните институции, библиотеките и медиатеките, центровете за документация и архивите събират, съхраняват и предоставят за ползване под формата на най-разнообразни материални носители, които еволюират непрекъснато. Документи, защитени по смисъла на интелектуалната собственост, тоест по закона за авторското право и сродните му права.

Днес спазването на авторските права е неизбежен въпрос за информационните институции. Достъпът до информация е основен, но в същото време запазването на баланса между частните авторски права и правото на ползване е изключително труден.

Библиотечна етика

Преди да заговорим за свободният достъп до информация, Библиотеката и авторското право е изключително важно да обясним ролята на библиотечната етика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Свободен достъп до информация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.