Swot анализ


Категория на документа: ДругиИкономически университет - Варна

Защита на практическо обучение
SWOT анализ на мебелна къща "ЯВОР-Варна" ЕООД

изготвил: проверил:
Александър Русев гл.ас. д-р Велина Казанджиева
Фак.номер 3008 гл.ас.д-р Георгина Луканова

Мебелна къща ЯВОР

Мебелна къща Явор осъществява търговсо-посредническа дейност в сферата на обзавеждането с корпусна ,мека мебел и интериор.Мебелната къща е представена от 7 магазина тип шоурум разпръснати стратегически из територията на България , съответно в гр.Варна, гр.Бургас ( един в МОЛ галерия и един на ул.Тодор Александров) , гр.Перник , гр.Велико Търново,гр.Пазарджик (където е и централата на мебелната къща) , гр.Софрия ( съответно в кв Младост и кв Надежда).Така разположени магазините абсорбират потока от клиенти от по-големите градове и области и заемат челно място в конкуренцията сред сферата на мебелното обзавеждане.

Първите данни за производство на мебели под марката ЯВОР в България са от преди повече от 130 години. Бюрото и част от обзавеждането на кабинета на първия български министър председател Тодор Бурмов (юли-декември 1879 ) е било произведено от тогавашната "Столаръска и дърводелческа работилница ЯВОРЪ" .
Постепенно се поставят основите на младата българска индустрия, в това число и на дървопреработването и мебелното производство.

Производството е вече част от историята.Съвременната дейност се характеризира с дистрибуторство и търговия.Излагат се мостри на модели , чийто производител е България , Полша , Китай , Франция , Германия , Албания и др.Част от моделите биват количествено поддържани в складовите бази на мебелната къща.Останалите артикули се закупуват чрез поръчка към фирмите-производители , със зададен условен срок на производство и доставка , който е от 15 до 40 работни дни.

Продавач-консултантите в магазините посрещат клиентите и съдействат за задоволяване на клиентските нужди.Те преминават през обучение за вежлив контакт , откриване на "явни" и "скрити" потребности, справяне с конфликти, създаване на поръчки към потребители, консултантска дейност и др.За организирането и синхронният процес на работа на консултантите отговарят мениджърите.Ежемесечно се правят проверки чрез "тайни клиенти" , които оценяват нивото на обслужване.Всяка сутрин се провеждат оперативки , на които се дискутират възникнали проблеми през изминалите работни дни с цел подобрение на работният процес, мениджърите отправят градивна критика към консултантите, обсъждат се предстоящи промоций и др.

Освен търговсата част мебелна къща ЯВОР предлага и съпътстващи мебелите услуги - товаро-разтоварни услуги, транспорт и монтаж. Отдел логистика обхваща работата със съхраняването на стоката в складовете на магазините и централните складове (терминали) , приемането и предаването на стоката между обектите и производителите, транспортната дейност по доставките на клиентите , както и монтажните услуги.За по-оптимално и качествено съхранение и транспорт , корпусната мебел (всички мебели,които се състоят от плоскости) се поддържа в складовата база в разглобен вид в кашони.Това улеснява складовото им стопанисване, както и нуждата на клиента от услугата "монтаж".

SWOT анализ на Мебелна къща "Явор - Варна" ЕООД.

С помощта на този анализ се отчитат кои са силните и слабите страни на организацията, както и се виждат евентуалните възможности и заплахи пред компанията.

Силни страни (Strengths)

Силните страни пред компанията свързваме основно с разнообразния асортимент предлаган от компанията. Работи се с много производители, което позволява предлагане на многообразие от мебели и стоки за обзавеждане. Възможностите за индивидуални поръчки и промяна на цвят и размери на мебелите, позволява на компанията да обхване и нестандартните потребителски нужди, което отново считаме за предимство. Друга силна страна е ценовото равнище. Фирмата желае да се позиционира в съзнанието на потребителите като компания предлагаща евтини и качествени мебели. След проведено проучване установихме, че реално потребителите определят цените на мебелите като "ниски" като цяло. Това е позитивна страна предвид тенденциите за обедняване на населението и увеличаващата се безработица сред населението. Друга силна страна е наличието на обучен и квалифициран персонал. В това число консултанти, монтажници, шофьори, складови работници. Всеки нов член на компанията първоначално е на шест месечен пробен период, първия един, два или три месеца, от които са за обучение и квалификация. След полагане на тестове и изпити за придобити знания и умения се допуска работата на консултантите с клиенти. Също така се провеждат периодични обучения, за различни нововъведения и за цялостно подобряване процеса на работа. Друга силна страна е предоставянето на безплатен транспорт за област Варна, градовете Добрич и Шумен. Възможността за използване на други складови бази за улеснение и съкращаване на сроковете за клиентски поръчки. Компанията разполага с ограничена складова база, но има възможността да използва наличните складови бази на "Мараш" ООД, под чиято шапка се намира фирмата.

Слаби страни (Weaknesses)

Като основен недостатък и слаба страна на фирмата трябва да се отчете неудобното местоположение на търговската зала. Магазина се намира в края на град Варна - промишлена зона "Метро". Търговския обект е заобиколен от складове и производствени цехове. Пътя до магазина е в изключително лошо състояние, при влошаване на времето многото дупки и ями по пътното платно се пълнят с вода и кал от граничното поле. Липсва осветление и тротоар, което допълнително затруднява достъпа за пешеходците. Друга слаба страна се явява липсата на складова база в района на търговския обект. Складовите помещения се намират на територията на село Тополи, което затруднява, забавя и допълнително усложнява процеса на работа. Понякога клиентите не искат да се възползват от безплатния транспорт, а желаят да вземат стоката на момента. Тогава са налага изпращането им до складовете, което усложнява процеса на покупка. Необходимо е и предоставяне на скица за по - добра ориентация на клиентите. Това като възможност всъщност е негативна страна за компанията, тъй като складовите площи не са оформени като търговска зона. Там пътя е неасфалтиран и "черен", което свързваме с общото представяне на компанията в представите на клиентите. Друг недостатък отчитам в съсредоточеното предлагане на мебели в ниския и от части в средния ценови клас. Липсват мебели и обзавеждане, които да са с по - високо качество и съответно по - висока, съответстваща на това качество цена. Един от основните конкуренти предлага мебели и в трите ценови класа, с което превъзхожда компанията.

Възможности (Opportunities)

Възможност за изготвяне на индивидуални клиентски проекти. Работата с различни производители дава възможност за задоволяване на индивидуалните потребителски нужди. Предлагането на услугата "взимане на размери" позволява изпращането на персонал от компанията за вземане на размери при изготвянето на индивидуални проекти. При проектирането на такива проекти от съществено значение е боравенето със точни размери, тъй като дори малко отклонение може да доведе до грешки в проекта, което в последствие ще остави негативно цялостно впечатление върху компанията.

Друга благоприятна възможност се крие в използването на други складови бази на организацията - "майка". Това позволява съкращаване на разходите за наем на складови помещения. Този процес води след себе си и съкращаване на броя на персонала, необходим за обслужване на складовата дейност, което отново е свързано със съкращаване на разходи от работни заплати. Възможно е насочване на обучения вече персонал към други обекти, което да не позволи загуба на квалифицирани кадри. Възможност пред компанията се явява съхраняване и набиране на информация за потребителите. Това създаване на потребителска база от данни ще подпомогне дейността на маркетинговия отдел на фирмата.

Откриването на още една търговска зала на стратегическо място и увеличаването на броя посетители би увеличило пазарният дял на мебелна къща ЯВОР.Създаването на шоурум в някой от търговските центрове на града (гранд мол или Варна мол) ще може да осведомява повече хора за наличните асортименти от модели в мебелната къща.Така потенциалните клиенти които са привлечени от другите търговски обекти стават реални такива за ЯВОР.

Кореспонденцията и съвместната работа с брокерски фирми би увеличило реалният клиентски поток.Така консултантското обслужване в магазина би се заменило с изготвянето на оферти за обзавеждане на дадените апартаменти,къщи,офиси.Голяма част от оборота на магазина през летният период се дължи на руснаци емигриращи през ваканционните месеци на годината в област Варна.Изгодата от съвместна работа с техни кореспонденти би била двупосочна.

Маркетингова активност в Русия и изграждането на стабилни комуникативни връзки с емитивните зони там би оптимизирало притока чуждестранни клиенти към Мебелната къща ЯВОР.За целта е нужно откриване на представителство на фирмата на територията на Русия.

Заплахи (Threats)

Заплаха пред компанията се явява наличието на силна местна конкуренция с опит и традиции. Жителите на град Варна познават много добре основния конкурент на мебелна къща "Явор - Варна " . Добрата осведоменост на потребителите и благоприятното местоположение на конкурента са основен проблем, с който трябва да се бори компанията. От друга гледна точка мебелна къща "Явор" се намира в покрайнините на град Варна в промишлена зона "Метро" , което я прави трудно достъпна за пешеходци. В непосредствена близост до търговската зала има складови бази, производствени цехове, строителни хипермаркети и автосервизи. Недостатък е и влошената пътна инфраструктура до самия обект. Пътното платно е във влошено състояние с множество дупки и ями, които при дъждове се пълнят с вода и кал от близкото поле. Липсата на тротоар и осветление в допълнение правят достъпа до обекта почти невъзможен за пешеходци. Заплахата от нови конкуренти винаги е актуална като проблем. В момента такава опасност идва от строящия се обект на "Икеа" в София. За сега само на ниво план, "Икеа" предстои да отвори обект и на територията на град Варна. Това би била сериозна опасност за загуба на пазарен дял на Мебелна къща "Явор - Варна". Застоя в строителството на жилищни сгради и офиси, също оказва своето негативно въздействие. Колкото по - малко жилища, офиси и хотели се строят, то толкова по - малко обзавеждане ще се търси. Компанията трябва да има предвид тази зависимост и да разработи своя бизнес план съобразно тези взаимодействия. Друг недостатък и загуба на пазарен дял се явява от потребителите желаещи стоки с по - високо качество и съответстващо на това - по - висока цена. Това са така наречените луксозни стоки. Основния конкурент на компанията предлага мебели и в трите ценови класа, с което успява да привлече повече клиенти.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.