Swot - анализ на община Кирково


Категория на документа: ДругиПриоритет 1 : Подобряване на транспортния достъп до международния транспортен коридор№9
Цел-Развитие на пътната мрежа:
Задача - Рехабилитация на път ІІІ 509 (Крумовград) - с. Орлица
Задача - Рехабилитация на път ІІІ-867 (Златоград)-с.Бенковски-с.Подкова
Задача - Рехабилитация на път с.Кирково- с. Подкова
Задача - Рехабилитация на път с.Чорбаджийско - с.Подкова

Приоритет 2 :Създаване на балнеоложки център.

Цел- Развитие на туризма
Задача - Създаване на баонеолойки център в местността "Варницата"
Задача - Осигуряване на леглова база
Задача - Изграждане на минерални басейни и СПА
Приоритет 3 :Създаване на екопътеки и маршрути до природните забележителности.

Задача - ремонт на планинската хижа "Хвойнова поляна"

Задача - седем екопътеки в защитената местност "Гюмюрджински снежник"

Задача -Създаване на екопътеки и маршрути до Защитената местност "Вейката"

Прогноза за бъдещо развитие

1)Подобряване на транспортния достъп в рамките на община Кирково до международния транспортен коридор №9 и републиканската пътна мрежа чрез рехабилитация и модернизация на общинската пътна мрежа ще доведе до нарастване мобилността на населението, ще се осигури достъп на местния бизнес и население до нови пазари и суровини.

2) На територията на общината нямаизграден такъв център, който да привлича туристи и да развива туризма. Поради тази причина изграждаме балнеоложки център в местността "Варницата",където има минерални извори. Така природните ресурси, с които разполага общината ще бъдат развити с цел привличане на туристи и инвеститори т.е общината и хората да успеят да получат икономически ползи от наличните ресурси.

3) Природните забележителности, намиращи се на територията дават възможност за създаването на екотуризъм. Създаване на екопътеки и маршрути до природните забележителности - трасиране, маркировка, информационни табели и изграждането на инфраструктура и съоражения за достъп до туристическите обекти , ще се увеличи интереса към общината.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Swot - анализ на община Кирково 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.