Същност на разузнавателния анализ


Категория на документа: Други


 НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ

"ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

===================================

ФАКУЛТЕТ "АРТИЛЕРИЯ, ПВО и КИС"

КАТЕДРА "ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

НА ТАКТИЧЕСКИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОТ ПА"

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА
" Системи за разузнаване."

включена в учебния план 1-75-06 на специалност:

"Административна и информационна сигурност"

ТЕМА 4: "НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИСТЕМИ ЗА РАЗУЗНАВАНЕ"

ЗАНЯТИЕ 1: ДАНС- СЪЩНОСТ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ

РАЗРАБОТИЛ:

подп. инж. Десев

гр. Шумен

2008

Увод

Функционирането на ДАНС на Република България е в пряка зависимост от задачата за предоставяне на значима за националната сигурност и националните интереси информация на висшите държавни органи. Националната разузнавателна служба осигурява качеството на разузнавателната информация чрез специфични правила за нейното получаване, проверка и предоставяне.

ДАНС има ключова позиция в системата от институции, свързани с националната сигурност на Република България.

Във взаимодействие с другите национални служби за сигурност и въоръжените сили, ДАНС обезпечава националната сигурност и суверенитета на Република България като предоставя на държавното ръководство обективна външнополитическа и икономическа разузнавателна информация.

Един от главните приоритети на ДАНС е борбата срещу тероризма, радикалния фундаментализъм, организираната престъпност, наркотрафика и др., в сътрудничество с чужди разузнавателни служби.

Наред с това ДАНС организира и осъществява физическа и техническа защита на своите дейности в чужбина, разполага със собствени информационни бази данни и координира изпълнението на своите задължения с другите институции от системата на националната сигурност.

ДАНС не изпълнява разузнавателни операции на територията на Република България. Службата осъществява своята дейност само извън страната. За да изпълни поставените задачи, ДАНС има право да използва на територията на страната специални разузнавателни средства, които се прилагат само и единствено чрез специалните служби на МВР и след издадено от съда решение.

Службата съхранява получените и анализирани разузнавателни данни в информационни бази данни и в архивни дела. Потребители на тази информация са президентът, министър-председателят, председателят на Народното събрание, министри, депутати и други държавни служители по ред и условия, установени от Министерския съвет.

Дейността на службата е в съответствие с Концепцията за националната сигурност, приета от Парламента през 1998 г. и с други нормативни актове.

1.История на Българските разузнавателни служби.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на разузнавателния анализ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.