Същност на регионалното развитие и обща характеристика


Категория на документа: Други


1. Същност на регионалното развитие

1. Концепция за регионализма според вижданията на ЕС

* Голямото разнообразие на региони предполага и значителен брой модели и методики за усъвършенстване на регионалното развитие. Един от стълбовете на регионализацията е "Асамблеята на европейските региони". В Европа са обособени над 350 региона, с общо население над 500 млн. души.

* Регионите имат различен статут, който се определя според историята, културата, конституционните принципи и устройството на всяка от държавите.

* Регионите имат различен произход и функции. Някои от тях са основани на базата на самостоятелни исторически общности, етнически групи или дори нации, докато други са създадени като административни области, упражняващи дадените им от държавата правомощия.

* Общата констатация е че държавите със силни регионални структури (със собствени законодателни права, източници на финансиране) могат по-оптимално да разрешат икономическите и социалните си проблеми.

Регионът е териториален орган на публичното право, създаден на ниво, намиращо се непосредствено под държавното и притежаващ право на политическо самоуправление. Регионът е признат в националната Конституция, което гарантира неговата автономия, идентичност, правомощия и организационна структура.

Регионът може да има своя Конституция, автономен статут или друга законодателна уредба, която представлява част от държавната законодателна уредба (там се урежда организацията и правомощията му).

Различните региони на територията на дадена страна могат да имат различен статут, според техните исторически, политически, социални, културни и други характеристики.

Правомощия на регионите - Разпределянето на правомощията между държавата и регионите се определя от националната Конституция или законодателство, в съответствие с принципите на политическа децентрализация и субсидираност. Прилагането на националното законодателство (пряко или чрез делегиране) трябва да бъде отговорност на региона.

Примери за правомощия на регионите:

- Регионална икономическа политика;

- Регионално планиране, строителство и жилищна политика;

- Екология и околна среда;

- Селско стопанство и риболов;

- Образование (на всички нива - основно, средно и висше) и научни проучвания;

- Обществено здравеопазване;

- Полиция и обществен ред;

- Туризъм и спорт;

- Култура и медии;

- Социални дейности;

Финансиране на регионите - Финансовите ресурси на региона се състоят основно от данъци, прехвърляни частично или изцяло от държавата. В рамките на националното законодателство, регионът може да има право да налага собствени данъци и да определя източници на данъчни приходи.

Взаимоотношения и взаимодействия на регионите:

* Регионите взаимодействат с местната власт при всички мерки и дейности, които засягат сферите на тяхната компетентност и индивидуални интереси.

* Регионите имат право да действат на международно ниво - могат да сключват договори, споразумения с международен обхват, при положение, че са получили съгласието на централната власт.

2. Обща характеристика и същност на регионалното развитиеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на регионалното развитие и обща характеристика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.