Същност на стратегическото управление


Категория на документа: Други


ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ
"СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Р Е Ф Е Р А Т

на тема
"СЪЩНОСТ НА
СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ"

по дисциплината
"СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ
В ПУБЛИЧНАТА СФЕРА"

ПРЕПОДАВАТЕЛ: ДОЦ. E. РИБАРСКА

ИЗГОТВИЛ:

СПЕЦИАЛНОСТ "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА, ЗАДОЧНО
ФАКУЛТЕТЕН НОМЕР

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪЩНОСТ НА СТРАТЕГИЧЕСКОТО УПРАВЛЕНИЕ

1. Стратегичесо управление
1.1. Определение за стратегическо управление
1.2. Разграничение с другите видове управление

2. Реализация на стратегическото управление
2.1. Стратегическото управление като мегафаза от управленския цикъл
2.2. Реализация на стратегическото управление
2.3. Основни функции на стратегическото управление

3. Стратегическото управление в публичната сфера
3.1. Особености на стратегическото управление в публичната сфера
3.2. Технологии на стратегическото управление в публичната сфера
3.3. Източници на правната уредба на публичния мениджмънт в Република България

стр.3

стр. 4

стр. 6

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

стр. 10


1. Стратегичесо управлениеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на стратегическото управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.