Същност на упралвние на качеството


Категория на документа: Други


"Ястреба" ни показва възможност за развитие. Той започва да следва този път като прави продукцията неколкократно по - евтина.

Изводи:

Основна досегашна грешка на много фирми е, че на качеството не се е обръщало внимание още от самото начало на жизнения цикъл.

Проучването, проектирането и подготвянето на производството имат решаваща роля за рентабилността на качеството. Пропуските, които се правят при ранните фази на възпроизводствения процес не могат да бъдат компенсирани чрез реклама, псевдообновяване (смяна на етикета)

Да се печели от сервиз и резервни части е равносилно на бавно самоубийство, защото губят реноме.

Етапи в конкуренцията:
- ремонтопригодност - 40те и 50те год. Производителите правят каквото могат, знаят, че изделието не е идеално и го продават с инструкции и наръчници
- планирана поддръжка - 50те год. Правят каквото могат, в гаранционния срок са добре. Планирана дефектност
- изряден сервиз - не че няма да се повреди, но нещата са такива, че потребителите да нямат проблеми
- намаляване на разходите по притежаването на продукта
o цена на продукта
o експлоатационни разходи
o разходи за поддръжка
o дефектирани разходи

ИКОНОМИКА НА КАЧЕСТВОТО И УПРАВЛЕНИЕ НА СВЪРЗАНИТЕ С КАЧЕСТВОТО РАЗХОДИ И ЗАГУБИ

Съществуват много недостатъци в т.нар. индикатори, чрез които се измерва работата, а самите индикатори са:
- регистриран брак
- признати и приети рекламации
- нестандартна продукция
- снета или обновена продукция
- наложени санкции

Може ли регистрирания брак да служи като измерител на истинското равнище на въведената продукция? Не може. Причини:
- регистриран брак и санкции - у работника съществува стремеж да скрие брака
- брак и разходни норми - брака се приема като приемлива величина и се включва в разходната норма
- поправки, преработки и ремонти - няма брак, но е имало ремонти
- нормирано второ качество - окачествяване, преокачествяване
- жонглиране с данните
- продукция за вътрешния пазар и продукция за износа

Загуби

1. Непостигане на изискванията
- външни - всякакви оплаквания от страна на външния клиент (рекламации, неустойки, поправки, заменки)
- вътрешни - работници, служители - загуби, причинени от взаимоотношения с вътрешни клиенти (загуби от брак, поправки, преработки и ремонти, заменки, загуби поради текучество на кадрите, загуби от забавяне на конструирани промени на вътрешни доставки, загуби от кражби, от лоша документация)

2. Превишаване на изискванията
- перфектизъм - да се направи нещо за клиента, от което той не се нуждае и дори може да бъде затруднен
- излишество (вътрешен перфектизъм) - нещо да се направи по по - скъп начин, отколкото е необходимо (излишни работници; загуба от работно време; от по - скъпи машини или неизползването на машини; загуби от преразход на материали или използване на по - скъпи такива; загуби от излишни площи; излишен лукс)

3. Пропуснати ползи
- загуба за възстановяване на реноме, загуба от еднократни поръчки, от късно излизане на пазара, от ниска реализация на цена, от късна доставка
Загуба от стеснен пазарен дял; загуба от неизползване на капацитет; поради домашни разходи за реклама и др.
Имаме загуби, защото се отклоняваме от изискванията, имаме лошо качество. Трябва да направим разходи за подобрения на качеството. Съществуват 2 вида:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на упралвние на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.