Същност на "зелената" и "устойчивата" архитектура


Категория на документа: Други


ВИСШЕ СТРОИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ"ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ"

ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА
АНАЛИТИЧНО ПРОУЧВАНЕ НА ТЕМА

СЪЩНОСТ НА "ЗЕЛЕНАТА", " УСТОЙЧИВАТА", "ЕКОЛОГИЧНАТА" И Т.Н. АРХИТЕКТУРА

Проектирането на "устойчива" архитектура е основен проблем на днешното строителство. Пътят към устойчива сграда преминава преди всичко през ефективното използване на енергията водата, съчетаване на естествените с изкуствените материали и възможността за тяхното повторно използване или безвредно унищожаване, през рентабилността на сградата, изчислена в целия жизнен цикъл на сградите, през стремежа нашите сгради да не оставят екологичен отпечатък върху околната среда.

За да можем да проектираме такива сгради, първо трябва да се запознаем с техният принцип, със същността им и да изясним какво точно са те.

"Устойчивото" развитие е това развитие, при което се опазва околната среда и се постига нарастване на жизнения стандарт. Целта е да се сведе до минимум негативното влияние от и към околната среда. "Устойчивото" развитие е удовлетворяване най-пълно на нуждите на днешните поколения, без това да навреди на възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите нужди. Проектирайки по този начин, човек се стреми да запази околната среда и да използва максимално ресурсите й.

Устойчивата сграда е преди всичко нискоенергиина или дори безенергийна. Тук трябва да се обясни и разликата между "пасивна" и "зелена" архитектура.

Пасивната къща е и още така къща с пасивно използване на слънчева енергия, т.е. минимизиране на топлинните загуби и увеличаване на ен. Печалби от слънцето.

Зелената сграда, или още така устойчива, е енергоефективна сграда, която е изградена от екологично чисти и рециклируеми материали и оставя най- малък отпечатък върху средата, в която се намира. Сградата е нискоенергийна. Заложени са принципи за намаляване на зависимостта от петрола и смекчаване на неблагоприятните изменения на климата.

LEED стандартът на САЩ е точно такъв- използване на местни и естествени материали, както и на възобновяеми източници на енергия.
LEED сертификацията се дава при събиране на определен брой точки за една сграда, спрямо критерии:
- Фотоволтаични панели
- Естествената светлина като възобновим източник на енергия
- Подобряване на циркулацията на въздуха
- Достъп на обществения транспорт до сградата, велоалеи
- Водна ефективност
- Материали и ресурси- рециклируеми, бързо възобновяеми и др.

Целта към която се стреми днешното поколение е преминаване от нискоенергиини сгради към сгради с положителен енергиен баланс(т.е. преминаване от нискоенергиина към пасивна архитектура; пасивната сграда е енергоефективна и независима, даже е с възможност за положителен енергиен баланс, т.е. генерира повече енергия, отколкото използва). Пасивната къща е сграда с толкова ниска необходимост от отопление, че тя може да бъде покрита чрез съществуваща вентилационна система за подаване на въздух и без помощта на допълнителна отоплителна система. Ел. енергията не трябва да надвишава 120kWh/m2 жилищна площ.
2009г., София- Български съвет за устойчиво развитие- само "зелени" или само "пасивни" сгради не са достатъчни. Българската система за сертифициране на устойчивите сгради оценява не само екологичните аспекти, но и :
- Икономическата целесъобразност- разходи по време на жизнения цикъл на сградата
- Социални аспекти- комфорт, вътрешна хигиена на сградата, свободен достъп на движение, ефективност на пространството и др.
- Техническо качество и качество на проектирането и строителството.
"Критериите, определящи една срада като устойчива са: вода, енергия, материали, местоположение и микроклимат на сградата."(арх. Весела Вълчева-Макгий)
За да се постигне добра ефективност на сградата, за да може да се създаде устойчива архитектура, се използват различни техники.
- Добра изолация на сградата- предпазва от влиянието на климата, на околната среда, разходът на енергия за отопление през зимата и охлаждане през лятото се намалява.
- Използване на слънчеви колектори(соларни панели) и фотоволтаични клетки
- Използване на материали с висока термична маса, които запазват топлината
- Силна изолация, която я задържа
- Засенчване с тенти, сенници,щори,капаци- облекчаване слънчевото нагряване през лятото, което води до намаляване на нуждата от изкуствено охлаждане
- Специални стъкла, двойно и тройно остъклени прозорци
- Засаждане на широколистни дървета - блокират прекомерното слънчево нагряване пез лятото, а през зимата пропускат светлината
- Използване на изглолистни и вечнозелени дървета в северните части на сградата-предпазват от студените северни ветрове
- Покривите често се правят с ъгъл към слънцето, за да може колекторите да съберат максимална мощност
- Използване на вятърни турбини(те започват да работят при вятър = 8 mph и се изключват над 55mph, за да се избегнат повреди)
- Слънчева вода за отопление- слънчевите нагреватели за вода са икономичен и ефективен начин за генериране на топлата вода за бита
- Използване на строителни материали като фибростъкла, линолеум, бетон, глина, бамбук и др.
Целта на устойчивото развитие в момента е да се правят такива сгради, които да могат да се адаптират към глобалните климатични промени. Използвайки възобновяеми природни ресурси и стремейки се да запазим екологично чиста околната среда, ние предлагане не само на бъдещите поколения възможност за по-добър живот, но и за самите нас.
Проекти с устойчива архитектура от такъв тип има и те трябва да представят мисълта за бъдещето в строителството. Усилията трябва да са в посока намаляване на зависимостта от петрола и смекчаване на неблагоприятното изменение на климата.
Примери:
1. Конкурс "Дизайн срещу стихиите"- цел : изработване на дизайн на жилища, които да са устойчиви на бедствия и цикъла на разруха и презастрояване да се затвори.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Същност на "зелената" и "устойчивата" архитектура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.