Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS


Категория на документа: Други


ВОЕННА АКАДЕМИЯ "Г. Ст. РАКОВСКИ"

Факултет "КОМАНДНО-ЩАБЕН"

Програма: "ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ И СИГУРНОСТ НА ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО"

РЕФЕРАТ

ТЕМА:

"Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS"

Разработил:
Константин Младенов Младенов
Фак. N: 291313, задочно обучение
магистърска програма
класно:2913з

гр. София
2014 г.

УВОД

В авиацията има два типа системи които подпомагат захода и кацането на летателните апарати - прецизни и непрецизни системи за заход и кацане.Разглежданата в този реферат инструментална система за заход и кацане е прецизна система за заход и кацане.

1.Предназначение

Instrument Landing System (ILS) е инструментална радионавигационна система за кацане, която дава възможност на ВС (въздухоплавателно средство/средства) да извърши прецизен заход към екипирана със системата полоса при понижена видимост. Прецизен заход е този, който има електронно формирана глисада. В него са включени както водене по направление, така и водене по височина.

Системата за прецизно кацане и заход е предназначена за определяне във всеки момент от време положението на самолета спрямо осевата /централната/ линия на курса и глисадата на снижение.

ПИК може да се обслужва от две ILS, разположени на двата и края. В този случай може да работи само тази ILS, която обслужва направлението на подхода за кацане.

Всяка ILS система е обвързана с пистата която обслужва и не може да бъде използвана за друга.

Системите ILS в зависимост от предназначението си се делят на следните категории:

Категория I - система ILS, която осигурява насочваща информация за ВС до височина на вземане на решение не по-малка от 60 m (200 ft) и видимост на ПИК (RVR), не по-малка от 550 m.

Категория II - система ILS, която осигурява насочваща информация за ВС до височина на вземане на решение не no-малка от 30 m (100 ft) и видимост на ПИК (RVR), не по-малка от 350 m.

Категория III А - система ILS , която осигурява насочваща информация на ВС до височина на вземане на решение по-малка от 30 m (100 ft) и видимост на ПИК (RVR), не по-малка от 200 m.

Категория III В - система ILS , която осигурява насочваща информация на ВС до височина на вземане на решение по-малка от 15 m (50 ft) и видимост на ПИК (RVR), не по-малка от 75 m.

Категория III C - система ILS, осигурява насочваща информация за кацане без ограничения във височината на вземане на решение и видимостта на ПИК. Въпреки че все още не се използва никъде, тази категория технически позволява и автоматизирано рулиране на ВС по повърхността на ПИК и по "рульожките".
Категория
Минимална височина
на взимане на решение (DH)
Минимална видимост
на пистата (RVR)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.