Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS


Категория на документа: Други


CAT I
200ft
550m
CAT II
100ft
350m
CAT IIIa
100ft
200m
CAT IIIb
50ft
75m
CAT IIIc
0ft
0m


2.Състав

Инструменталната система за кацане ILS се състои от:

1.Курсов VHF предавател (локалайзер);

2.Глисаден UHF предавател;

3.VHF маркери;

4.Устройства за локален и дистанционен контрол и управление на
техническите компоненти на ILS

Невизуалното средство може да се допълва при необходимост с един или повече източници на насочваща информация като: всенасочен VHF радиофар (VOR), всенасочен радиофар (NDB), далекомерно UHF средство (DME).

Курсовият и глисадният предаватели се разполагат в непосредствена близост до антените.
VHF маркерите (радиофаровете) са далечен (ДМ), среден (СМ) и вътрешен (ВМ). Вътрешният маркер се разполага само при специални изисквания на разстояние 75-450 m от прага на ПИК.

Конкретното разположение на курсовата и глисадната антени са в зависимост от терена и наличието на близки препятствия.

фиг.1 - Схема на действие на основните навигационни средства

фиг.2 - Разположение на основните навигационни средства

2.1 Курсов VHF предавател (Локалайзер).

Предназначен е да предостави на борда на ЛА информация за положението му в хоризонтална равнина спрямо осевата линия на ПИК.

Курсовият маяк води ВС по продължението на осевата линия на полосата. Неговата антена е разположена в противоположния край на ПИК и може да достигне размери до 20 м дължина и 3 м височина. Излъчвания сигнал е в VHF диапазона и е на честота от 108.10 до 111.95 MHz с разделение между каналите 0,2 Mhz. Например честотата на ILS полоса 27 в София е 109.5 MHz.

Антената на курсовия предавател има съставна диаграма на насоченост (ДН) и излъчва комплексен сигнал, амплитудно модулиран от 90 Hz и от 150 Hz тон, като в посока срещу курсовия предавател дълбочината на модулирането на сигнала спрямо тон 150 Hz преобладава от дясната страна, а дълбочината спрямо тон 90 Hz преобладава от лявата страна.

Излъчената електромагнитна вълна е с хоризонтална поляризация. Вертикалната съставка на поляризацията трябва да е ограничена, като за различните категории летища тя е различна. Контролира се чрез грешката в дълбочината на модулация.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.