Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS


Категория на документа: Други


2.2 Глисаден UHF предавател

Предназначен е да предостави на борда на ЛА информация за положението на му във вертикална равнина спрямо осевата линия на ПИК.

Антенната система на глисадния предавател изработва съставна ДН, която е амплитудно модулирана с тон 90 Hz и 150 Hz. Тази диаграма осигурява праволинейната траектория на снижаване във вертикална плоскост, която съдържа осовата линия на ПИК. Под праволинейната траектория на снижаване преобладава модулацията на сигнала с тон 150 Hz, a тонът 90 Hz преобладава над линията до ъгъл, равен най-малко на 1,75 от номиналният ъгъл на глисадата.

Глисадната антена се разполага встрани от осовата линия на ПИК на отстояние 230-380m зависимост от вида на терена и ъгъла на глисадата.

Низходящият удължен праволинеен участък на ILS глисадата минава през опорната точка па ILS на височина, осигуряваща безопасно водене над препятствията и също така безопасно и ефективно използване на обслужваната ПИК.

Апаратурата за глисадата трябва да позволява излъчване на глисада от 2 до 4 градуса спрямо хоризонталата.

Ъгълът на глисадата на ILS трябва да бъде 3 градуса. Ъгли на глисадата над 3 градуса не би трябвало да се използват, освен когато изискванията за клиренс на препятствията не го позволяват.

Важно явление при глисадния маркер е появата на фалшива глисада, която се получава в резултат на отражение на сигналите от земната повърхност. Обикновенно тези лъжливи глисади са на ненормални ъгли (от порядъка на 12 градуса) и лесно се разпознават.

Фиг.2 - Сигнали на локалайзера и глисадата.

2.3 VHF маркерни радиофарове

Маркерите са радиопредаватели с вертикален сигнал (NDB), излъчващи на честота 75MHz. Поставени са по траекторията на ВС преди кацане.

Това са мощни радиопредаватели, които излъчват сигнали с точно определени честоти във вертикална посока. Различават се три вида маркери:
* Inner Marker (поставя се непосредствено преди прага на ПИК);
* Middle Marker (на 0,6NM от ПИК) ;
* Outer Marker (на около 4-5 NM от началото на ПИК)
Съответно на български имената са: близка, средна и далечна приводна.

Всеки един от трите маркера излъчва сигнал с определена честота, който е еднакъв за всички маркери от този вид навсякъде по света. На борда на ВС има приемник, който при долавяне възпроизвежда звукова и визуална сигнализация, чиито вид зависи от вида на маркера. Така пилота на ВС се ориентира на какво разстояние от прага на ПИК се намира.

Маркерните радиофарове трябва да работят на 75 MHz c допуск ±0,01% и да използват хоризонтална поляризация.

Фиг.3 - Разположение на близка, средна и далечна проводна

3. Използване:

В днешно време все повече летища в света са оборудвани с инструментална система за кацане, което ги прави по безопасни и използваеми при сложни метеорологични условия. Пилотите използват тази система и в спокойно и ясно време защото елементите на системата дават идеалната траектория по време на заход.

Важно е да се отбележи че наличието на ILS на дадено летище само по себе си не осигурява възможност за кацане на всички въздухоплавателни средства. За да се използва системата е задължително да са налице и трите изисквания, а именно:
- оборудвано летище;
- оборудвано ВС
- обучен и сертифициран екипаж за съответната категория летище

За всяка от категориите се налага летателния апарат да бъде оборудван съгласно изискванията, а екипажът обучен и сертифициран.

Веднъж след като е започнал подхода автопилота започва снижение, следвайки ILS докато не достигне височината за взимане на решение (Decision Hight или DH) за съответната категория ILS. На това място пилотът трябва да вижда пистата или светлините, за да продължи кацането. В противен случай се изпълнява процедура по прекратяване на захода.

Заключение:

След като разгледахме накратко системата за прецизен заход и кацане, можем да обобщим следните предимства и недостатъци на системата ILS
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Състав, предназначение и използване на инструменталната система за кацане ILS 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.