Съвременни системи за спортна тренировка


Категория на документа: Други
НСА"Васил Левски"

РЕФЕРАТ

ТЕМА:Съвременни системи за спортна подготовка

Представил:Галина Веселинова Христоскова

Фак.№ 3589
Магистърска програма "Спорт за високи постижения"-баскетбол
Задочно обучение 2012-2013г.

Проверил:Проф.Ц.Желязков

Спортната подготовка е многофакторен процес,който представлява система от специализирани знания ,средства ,методи и организационни форми,осигуряващи комплексни условия за пълноценна подготовка и максимална изява на потенциалните възможности на спортиста.

Факторите на спортната подготовка могат да се разгледат в два аспекта:
Първия обхваща дейности и условия на подготовката.
Втория обхваща само процеса на спортното усъвършенстване.

УПРАВЛЕНЧЕСКИ ФАКТОРИ
1.Нормативна база и организация

-в рамките на общото законодателство(конституция и др. закони)

-в рамките на законови и подзаконови нормативни актове и декрети
2.Организационна структура

-специализирани държавни органи-определят стратегията за развитие на високото спортно майсторство и осъществяват контрол за нейната реализация

-спортни организации на национално ниво(съюзи,савети,асоциации)

-национални олимпийски комитети
Практическата дейност в-у селективните стратегии се осъществява в-у два основни принципа:
Принцип на децентрализираната подготовка.
Принцип на централизираната подготовка.

3.Научно и информационно осигуряване.Това е подсистемата ,която в последните години най-бързо се развива.
4.Кадрово осигуряване

МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ФАКТОРИ
1.Спортни съоръжения

-специализирани спортни съоръжения на местно и регионално равнище

-профилирани спортни комплекси

-спортни мегакомплекси
2.Финансово осигуряване-в последните години елитния спорт се финансира във все по-голяма степен от частния бизнес,а също и от местните власти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременни системи за спортна тренировка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.