Съвременно развитие на ИТБ в България след 1990 г.


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

КАТЕДРА "БИБЛИОТЕЧНИ НАУКИ"

СПЕЦИАЛНОСТ "БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И БИБЛИОГРАФИЯ"

Дисциплина "ИКТБ"

КУРСОВА РАБОТА

Тема:
Съвременно развитие на ИТБ в България след 1990г

Изготвил: Преподавател:
Мирослава Кирязова гл.ас.д-р.Юлия Савова
II курс /задочно/ Дисциплина:ИКТБ
Факултетен № 2633

СОФИЯ
2012 г.

Съвременно развитие на ИТБ в България след 1990г

ИКТБ е вид библиография, но със силно изразен търговски акцент, тя съдържа всички необходими сведения, които са резултат от маркетинговите решения и политика на издателството. Маркетинг - е форма на обмен. Ако трябва да дадем определение то би звучало по този начин (перифразирано от Филип Кътлър ) : вид човешка дейност, насочена към задоволяването на нуждите и потребностите чрез обмен.Целите определят маркетинговата информация. Една от формите на маркетинговата информация на издателствата, която е насочена към потребителите е ИКТБ.Тя съдържа всички необходими сведения от маркетинг политиката на издателството, като сведенията се базират на следните предпоставки:
- анализ на пазара - т.нар. външна информация - детайлно запознаване с нуждите на обслужваните обекти;
- анализ на ресурсите - вътрешна информация - проучване на възможностите на увеличаване на абонамента.
В резултат на тези предпоставки се планира маркетинга и се определят неговите дейности .
Основна функция на ИКТБ е информирането за съдържащата се в книго-търговската мрежа издадена литература, чието излизане от печат е предстоящо, с цел да се проучи интереса към нея.
ИКТБ е нужна на издателствата за осъществяване на комуникационната им политика, тоест да рекламират своето производство, на книжарите е нужна за да покажат асортимента си , а на куповача - за да му достави това което е нужно.
ИКТБ не е еднозначно понятие, то означава дейност, която осигурява информация за книжния пазар, а от друга страна свързваме продукта с тази дейност, а именно - издателските каталози, съобщения рекламни материали, но тук е момента да вметна, че ИКТБ не бива да се свързва само с рекламата.
НБ и ИКТБ възникват през определен период от културното развитие на нацията, а така също и на различни етапи от появата на книжната продукция - всяка със свой облик и задачи.

Съвременно развитие на ИТБ в България след 1990г. Обща характеристика:
До 1990г. се наблюдава прекомерна обвързаност и подчиненост на издателствата на политическите и идеологическите условия.
През този период обаче след 1990г библиографията е в пряка зависимост с политиката и икономиката. Издателствата нямат самостоятелност, пренебрегва се ролята на пазара при определяне на търсенето и предлагането. Незаинтересованост на издателите от реализацията на продукцията в търговската мрежа. В началото на 90-те години се наблюдават големи тиражи на не толкова качествени книги. Издателите се насочват към търсени от масовия читател издания, като целта е бърза печалба.За жалост качествената книга трудно "пробива" на пазара и с цел решаване на проблема се създава специално звено - "Национален център на книгата" в Министерството на културата -1992г ( в него влизат и библиотеките).
Това е административна структура, чиито принципи са съобразени с европейските модели и нейна главна цел е да защитава и подпомага разпространяването на националното книжовно наследство, да съдейства за преодоляването на изостаналостта на българската култура от световната социална и хуманитарна мисъл, както и да стимулира и подкрепя финансово реализацията на по голям брой оригинални и преводни заглавия с висока художествена, научна и културна стойност.
С този център се свързва и едно издание - Books in print (BIP), през 90-те години се развива и системата за международно-стандартен номер на книгата ISBN. Към центъра за национална библиография се създава ISBN център и негова задача е да информира издатели, книготърговци и библиотеки за всички излезли от печат книги, както и тези под печат и разбира се адресите на новите издателства.
През 1993г. към сп.Библиотека излиза месечен бюлетин "Новини от ISBN и ISSN" - Книги под печат, нови издателства и нови периодични издания.Малко по късно излиза като самостоятелно издание, а след това и като годишно издание.
През този период (началото на 90-те години) тъй като има остра нужда от информация за издателствата, чиито брои значително нараства , се прави и още един опит за разпространяване на богатото ни културно наследство, а именно с излизането на списание "Всичко за книгата" (издание Пловдив) и сп.Страница.
Списание Всичко за книгата(1994) се приема изключително добре от библиотеките , защото е единствения сериозен източник за книгите, които се продават в България. . В І-ви брой през 1994 г. публикуват самостоятелен каталог, показателен в няколко отношения: заявява намерение да информира за целия книжен поток, с това се разграничават от изданията, които преследват комерсиални цели. Издание, което показва ориентираността си не само към професионално участие в книжния пазар, но и към масови читател; насочва се за информация към първоизточника - издателите, като още от първото издание каталога регистрира цялата продукция на 23 български водещи издателства. Прави опит да систематизира и унифицира информацията - еднакво описание. Във втори брой търси помощ от Центъра по национална библиография. Центъра предоставя "Книгопис" на новите издания. По теоретичните въпроси на ИКТБ привлича професионален консултант Мая Айвазова. Регистрират се всички депозитни издания за месеца. Помества се подробна легенда, статии за библиографията. Самостоятелен раздел - от печат, и каталог на предлагани заглавия. В рубриката "От печат" - пълно БО, с анотации, само на книги, които току-що са се появили на пазара или предстои да се появят. Втора рубрика - Каталог на предстоящите (или на представените) заглавия - представя наличността на книги в складовете на издателствата. Кратко описание. Описаните в Първата рубрика (От печат) се обединяват във втората рубрика, и резултата който се постига е, че се запълва една сериозна празнота в информационния пазар на книгите, привлича значителен брой (около няколкостотин) постоянни потребители в лицето на библиотеки, издатели, книготърговци и частни лица, развива идеята за търговски каталог и осигурява доставката на книги, поръчани по този каталог(стотици потребители в страната), налага не особено популярната практика за реклама на книгата. Изданието дава информация за почти всички издателства в България, да бъде вариант на BIP в България.
След като списанието спира да излиза от печат през 1996г е създаден българския вариант на Books in print. Съвета за Европа го финансира и излиза 1997 г.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Съвременно развитие на ИТБ в България след 1990 г. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.