Създаване на икономическа обосновка на фирма


Категория на документа: Други


4.Създаване на Заявки (Queries):

Изграждаме няколко заявки, които изпълняват една от функциите на приложението с базата от данни - извличане на подредени, полезни за избрани от нас данни.

4.1 Заявка "Заявка гориво" - извлича информация за продажбата на налични горива над 20 000литра и продадени количества над 5000литра като използваме таблици:"Продажби" и "ГОРИВА" както и правим релация на трите таблици. Използваме тази заявка по надолу и като експортиран файл на Excel. Заявката има следният вид в режим на проектиране (фиг.8):

фиг.

В Datasheet View изглежда(фиг.9):
фиг.

4.2 Заявка "ГОРИВА под 500" съдържа информация за всички налични горива под 500литра и така извежда и всички нулеви количества, тъй като няма по - малко от 500литра. Използваме таблица "ГОРИВА" като в режим на проектиране заявката изглежда по следния начин (фиг.10):
фиг.

В изглед Datasheet View изглежда(фиг.11):
фиг.

4.3. Заявка "Клиенти Query" съдържа информация за фирмите, купували гориво от 15.10.2012г. до 20.10.2012г. За целта е използвана таблици "Клиенти" и "Продажби". В режим на проектиране заявката изглежда по следния начин(фиг.12):

фиг.

В изглед Datasheet View изглежда (фиг.13):
фиг.

4.4 Заявка "Клиенти от Добрич" съдържа информация за всички клиенти от гр.Добрич. Таблицата, която използваме е "Клиенти". Заявката в режим на проектиране изглежда по следния начин (фиг.14):

фиг.

В Datasheet View изглежда (фиг.15):

фиг.

Структура на приложението с базата от данни. Описание на средствата за въвеждане, актуализация и извличане на данни и тяхната връзка с функциите на приложението:

5.Създаване на Формуляри (Forms):

Изграждаме няколко формуляра, с помощта на които се улеснява въвеждането, актуализирането и изтриването на данни от базата данни:

5.1. Формулярът "Продажби" улеснява служителя работещ със системата при работа с база от данни. Дава информация за датата, данни на фирмата и заявеното количество. Формулярът е направен въз основа на таблица "Продажби".
В режима Design View формулярът изглежда(фиг.16):

фиг.

В режима Layout View формулярът изглежда (фиг.17):

фиг.

6.Създаване на Отчети (Reports):

Изграждаме и няколко отчета за лесно и бързо разпечатване на определени данни от базата.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на икономическа обосновка на фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.