Създаване на интеграционните политики


Категория на документа: Други


Създаване на интеграционните политики
Раздел VI - Тема №2
1. Учредителните договори.

а) Европейските общности - Европейската общност за въглища и стомана, Европейската общност за атомна енергия, Европейската икономическа общност

б) Учредителните договори - Парижкият договор и Римските договори

2. Общностните институции.

а) Европейски съвет - политически център на ЕС, определя основните насоки на развитие на интеграционните процеси

Европейски съвет ≠ Съвет на Европа

б) Съвет на министрите - осигурява представителството и защитата на интересите на държавите членки. Седалището на Съвета е в Брюксел.

в) Европейска комисия - истинският двигател на европейската интеграция. Състои се от 20 члена, седалище в Брюксел.

г) Европейски парламент - единствената институция, чиито членове се избират чрез всеобщо пряко гласуване от гражданите на ЕС. Депутатите се избират за срок от 5 години, българските представители са 18 на брой.

д) Съдът - 15 независими съдии, 9 генерални адвокати, контрол върху институциите на общността и държавите-членки

е) Сметна палата - финансов контрол, следи за законноста на финансовите операции и за доброто финансово управление на ЕС

3. Националните правителства.

а) са важен фактор при формирането на политиките на общностно равнище

б) са по-склонни да прилагат интеграционни политики, от които ще имат полза

4. Видове интеграционни политики.

а) Единен пазар

б) Икономически и валутен съюз

в) Функционални политики

г) Секторни политики

д) Външни политики
Ами, ЕС и държавите-членки долу-горе гледат да постигнат консенсус в горните области.

5. Компетенции.

а) компетенциите (правомощията) на ЕС са много различни в различните области

б) някои области като митата върху стоки внасяни от трети страни, са изцяло под юрисдикцията на общността ЕС, а други като здравеопазването са изцяло в компетенциите на държавите-членки (поотделно)

6. Интеграционни политики и национални интереси.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на интеграционните политики 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.