Създаване на корпоративня атлет


Категория на документа: Други


НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСТИТЕТ
Създаване на корпоративния атлет
MBAM 181 Уроците на лидера


Програма: МП "Бизнес Администрация"
Ръководител: доц. д-р Димитър ПанайотовСъдържание

Резюме
Теориите за мениджмънт се опитват отдавна да дефинират коя е причината някои хора да преуспяват, а други да се провалят. Отговорите на тези въпроси се свеждат до: по-добро възнаграждение, целенасочено управление и богата култура. Според Джим Лоер1 и Тони Шварц проблемът при повечето подходи е, че доброто представяне на хората се свързва само с умствените способности. Според авторите успешният подход би следвало да разглежда доброто корпоративно представяне цялостно. Те разглеждат успешния корпоративен кадър като "корпоративен атлет". Съответно, за да бъде тяхното представяне на високо ниво и за дълъг период от време, се налага да се обучават системно, на всички нива, като професионалните спортисти.
Интегрираната теория на представянето на Лоер и Шварц е основана на двадесетгодишна работа със световни атлети. Тя се базира на управлението на тялото, емоциите, мозъка и духа. Авторите въвеждат и термина "пирамида на представянето".
В основата на пирамидата те поставят физическите данни. След тях нареждат емоционалното здраве, остротата на мисълта и духовните цели. Подобно на пирамидата на Маслоу всяко ниво влияе на останалите, като са идеално представяне е нужно да бъдат отчетени всичките четири на брой нива.
В тази разработка ще разгледам всяко едно от четирите нива на пирамидата като направя съпоставка с добрите практики във водещи компании, както и с моя личен опит.
1. Идеалното представяне

Тази концепция е насочена към изграждането на способности, подкрепящи основната компетентност - издръжливост, сила, гъвкавост, самоконтрол и концентрация. Развиването на способностите от всички нива на пирамидата позволява на корпоративните кадри да доведат своите таланти и умения до състояние, което авторите наричат - състояние на идеално представяне.
"Върховното представяне в бизнеса често се определя като въпрос на интелигентност, но ние разглеждаме представянето му като пирамида. В основата са физическтие показатели, остротата на мисълта, а на върха - чувството за цел. Идеалното представяне се постига на всички нива на съвместна работа."2
Фиг. 1 Пирамида на представянето
Резултатите от дългите проучвания на спорта потвърждават, че в основата на "идеалното представяне"стои способността да се мобилизира енергия. Изследването на Лоер и Шварц показва, че ефективния мениджмънт на енергия има два ключови компонента. Първият представлява ритмичното движение между изразходването на енергия (стрес) и подновяването на енергията (възстановяване), което те наричат "осцилация"3. От наблюденията си върху спорта те стигат до заключението, че истинският враг на доброто представяне не е стресът, катко е широкоприето а липсата на равномерно възстановяване.

Хроничният стрес, при който липсва възстановяване, изчерпва резервите от енергия. Процедурите, които подкрепят осцилацията - ритмичния стрес и възстановяване, представляват втория компонент на доброто представяне. Редовно повтаряйки се тези съзнателно развити процедури се превръщат в автоматични с времето.

2. Физически способности

Енергията се дефинира най-просто като работоспособност. Процесът, водещ до идеалното представяне, започва именно на физическо ниво, защото тялото е основният източник на енергия. Намира се в основата на пирамидата (Фиг. 1). Науката за спорта е приела, че ключът към повишаването на физическата сила е суперкомпенсация - създаване на баланс между работа и почивка. Като човек, който спортува активно знам, че оптималния период за възстановяване на мускулна група е 48 часа. През този период мускула оздравява и става по-силен. В случай на претоварване на мускулите, без да се осигури този период на възстановяване ефектът е отрицателен. Същият ефект се получава и когато не се тренира организма - тогава той отслабва и след себе си води незадоволяващи резултати, както в личен така и в професионален план.

Умственият и емоционален ефект от рутинните действия е еднакво важен. Това позволява на атлетите да избягват негативните емоции, да са по-фокусирани и да се подготвят за следващото натоварване. От друга страна, атлетите, на които им липсват такива процедури или не спазват постоянство, остават линеарни - изразходват прекалено много енергия, без да я възстановят. Този процес е сходен на хората от корпоративния свят. Те се напрягат прекалено много умствено и емоционално и твърде малко физически. Тези две форми на линеарност дават един и същи резултат - незадоволително представяне.

За изграждането на добра физика на корпоративния атлет са необходими не само физически упражнения, но и процедури за добър сън и хранене. Храненето в офиса и съня според мен са от изключителна важност за доброто представяне. Днес повечето хора не отделят достатъчно внимание на своя корпоративен обяд, а голям процент от тях пропускат и закуската. От личен опит мога да споделя, че след като пробвах балансиран режим за хранене вътре и извън офиса производителността на работата ми се покачи с около 25%.

3. Емоционални способности

Следващото ниво на пирамидата са емоционалните способности. Те представляват вътрешния климат, който подпомага идеалното представяне. Интересен момент от изследването на Лоер и Шварц е, че когато карат хиляди атлети и корпоративни служители да опишат как се чувстват, когато се представят отлично, всички те използват думи като: "спокоен, "търсещ предизвикателства", "фокусиран", "уверен".

Негативните емоции зареждат човека с друга енергия - напрежение, нетърпение, яд, страх и недоволство. С времето тези емоции могат да доведат до здравословни проблеми като повишаване на кръвното налягане, замъгляване на зрението и напрежение в мускулите. Нетърпеливите и уплашени атлети губят в състезанията, като ядът и напрежението саботират техните способности за концентрация. Според авторите влиянието на негативните емоции върху представянето в бизнеса е по-неуловимо, но не по-малко разрушително.

Езикът на тялото също влияе върху емоциите. В един известен експеримент актьори изразяват гняв и след това биват подложени на множество психологически тестове, като измерване на пулса, кръвното налягане и т.н. После поставят същите актьори в ситуация, която ги прави истински гневни, като се правят същите изследвания. Между двата профила няма буквално никаква разлика. Предизвиканото действие произвежда същата физиология, както реалните емоции. Атлетите разбират това инстинктивно, те трябва да се държат уверено дори в ситуации на силен стрес.

Според авторите отделяйки повече време на важните за даден човек отношения и поставяйки ясни граници между работата и дома, този човек ще извлече не само удоволствие, но и ще се възстанови, което ще доведе до по-добро представяне в работата.

4. Умствени способности

Третото ниво в пирамидата на представянето - познавателното - е нивото, което измерва традиционното представяне и за което е необходимо усилено обучение. Обикновените подходи се фокусират върху усъвършенстване на компетентността, като се прилагат техники като: управление на процесите и мениджмънт на познанието, както и други по-сложни техники. Обучението разработено от Лоер и Шварц е съсредоточено върху повишаването на познавателните способности - фокусирането, управление на времето и умения за позитивно и критично мислене.
Фокусирането представлява концентрация в услуга на конкретни цели. Медитацията, която се смята за духовна практика, може да послужи като практичен начин за трениране на вниманието и подпомагане на възстановяването. Адекватните техники за медитация включват спокойно седене и дълбоко дишане, броене на всяко издишване и повтаряне, след като се отброи до десет.
Редовното практикуване на медитация успокоява ума, емоциите, тялото, възстановява енергия. Много проучвания доказват, че опитните медитатори се нуждаят от по-малко часове за сън в сравнение с останалите.

Процедурите, които окуражават позитивното мислене, също увеличават вероятността за постигане на състояние на идеално представяне. Визуализацията е друга процедура, която създава позитивна енергия и има очевиден резултат при представянето.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на корпоративня атлет 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.