Създаване на мисия


Категория на документа: Други


Фокусирайте се върху мечтите си: Създаване на становище за Мисия

Становищата за мисия са популярни в днешния бизнес свят. В много компании, те са движещата сила зад високата производителност, качеството на продуктите, удовлетвореността на клиентите, и значителни печалби. В други организации, те са възвишени стремежи, предложени от топ мениджмънта, и гледани от работници и служители за насърчаване на всеотдайност и ентусиазъм в работниците. Но ако становището за мисията е изработено ефективно, то може да бъде основа за оценка на нужди, определяне на цели и подцели, и вземане на ежедневни решения, които ще задвижат човек, бизнес или организация, към успеха.

Едно добро становище за мисията, накратко определя лице или организация. То описва това което се опитват да постигнат и това, което ценят. То обяснява, " кои сме ние , какво правим, къде сме се запътили ". Становището за Мисия предоставя на тези, които участват в създаването му, визия за бъдещето и основа за дългосрочно стратегическо планиране. Те осигуряват основа за ефективно ръководство и ефективно управление. Полезни ли са за вас като земеделски производител, становищетата за мисия, за управлението на вашия бизнес? Те са, ако ще направите усилия да помислите по-дълбоко за вашето бъдеще и бъдещето на фермата. Разгледайте следните въпроси като размишлявате за вашата мисия: Какви са вашите амбиции? Какво бихте искали да видите да се случи през следващите години, докато работите за пенсиониране? Какъв икономически жизнен стандарт търсите? Колко дълго искате да продължи фермерския бизнес. Искате ли да го прехвърлите на следващото поколение? Колко време искате за дейности извън фермата? Колко свободно време искате за семейството си? Какъв принос искате да направите към общността? С какви ценности искате да живеете?

Както изразите отговорите на тези въпроси под формата на становище за мисия, ще избистрите мисленето си и ще създаде ясна картина за това, как искате да изглежда вашето бъдеще. Вие трябва да преразглеждате вашето становище за мисия често, поне веднъж седмично. Може да искате да го добавите, или да го преразглеждате от време на време. Много хора развиват както становище за лична мисия, така и становище за мисия за техния бизнес.
Обсъдете концепцията за становище за мисията с всички онези, които участват пряко в работата на фермата. Това може да са вашият съпруг, родители, деца и служители. Разберете какви са техните дългосрочни цели и амбиции. Окуражавайте ги да мислят за това, което трябва да бъде включено в становището за мисията.

След като следвате стъпките в Разработване на Становище за Мисия, отделете време да седнете и да напишете един драфт с вашите мисли, тези на членовете на семейството и тези на служителите. Нека другите участващи във фермата да прегледат и редактират драфта. Не бъдете загрижени за качеството или продължителността на драфта; ще направите подобрения с течение на времето. Мисия може да бъде лаконично заявена в няколко изречения или старателно описана подробно в един дълъг параграф. Най-важното, тя трябва да отразява вашите възприятия на крайния резултат от всички усилия вложени във вашия бизнес. Когато усетите, че мисията е в окончателен вид, я отпечатани, сложете я в рамка, и я монтирайте в офиса на земеделските стопанства и други места на фермата, където се извършва бизнес.

Стойността на една мисия е в честта. Прегледайте я когато провеждате оценка на нуждите, определяте цели и подцели. С течение на времето тя ще стане вкоренена в съзнанието на всички участващи в бизнеса и ще бъде положителна сила за по-нататъшния успех на организацията.

Разработване на Становище за Мисия

Следващите стъпки ще ви помогнат да разработите становище за вашата мисия:

Първа

Представете себе си в своите пенсионни години. Помислете за нещата с които бихте искали хората да си спомнят за вас и да ви уважават. Следващите области са важни да се вземат предвид: вашите принципи и ценности; на семейството ви; вашият фермерски бизнес; вашите приятели и съседи; църковни и граждански организации. Както вие влияете върху тези неща, мислете цялостно и не ограничавайте вашите идеи, като те идват към вас.

Втора

Започнете да мислите по-конкретно и праве допълнителни бележки в тефтерче. Отговорете на следните въпроси за бизнеса и личния си живот.
Бизнес:
Какви ценности да избера като основа за моя бизнес?
Каква е целта на моя бизнес? Какви продукти или услуги ще осигурява?
Какъв бих искал да бъде моят бизнес?
Каква позиция ще има в обществото и индустрията?
Какви ще бъдат неговите силни страни, и какво ниво на растеж очаквам за бизнеса?
Лични:
Какви принципи да избера като основа на живота ми?
Какво бих искал да постигна?
Какъв бих искал да бъда?
Как се вписвам в моето семейство и общност?
Какви са моите силни страни?

Трета

Използвайте вашите бележки, за да попълните Работен лист 1 (предоставени са два екземпляра, така че можете да попълните един лист два пъти, ако искате: веднъж за становище на бизнес мисия и отново за становище за лична мисия). Ако са въвлечени други членове на бизнеса или семейството е въвлечено в писането на становище за бизнес мисия, след това компилирате вашите бележки на работния лист.

Последна

Използвайте копията на Работен лист 2 (или собствен лист хартия), за да изготвите становища за бизнес и лична мисия. Когато тези становища са в окончателен вид, напечатайте ги професионално или използвайте компютър, за да ги отпечатате. Рамкирайте становището си за бизнес мисия, и го сложетевъв вашия бизнес офис или на друго видно място във вашия бизнес. Поставете становището за вашата лична мисия, там където можете да я виждате често.

Работен лист 1

Организирай своите бележки за да напишеш становище за мисията

1.В квадрата, напишете фраза или абзац, който описва вашият фермерски бизнес (за станивище за бизнес мисия) или като лице (за изявление за лична мисия).
2. В овалите, напишете нещата които са важни за вас, които цените, или посочете бъдещата си посока.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на мисия 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.