Създаване на проект в ISE10.1 и програмиране на CPLD модула CoolRunner-II


Категория на документа: Други


Технически университет - Габрово

Създаване на проект в ISE10.1 и програмиране на CPLD модула CoolRunner-II

1.Създаване на нов проект.
1.1 След стартиране на програмата xilinx ISE10.1, от менюто "File" изберете "New Project..."

В полето "Project name" попълвате името на вашия проект, "Project location" - задавате директория, където вашият проект ще бъде запаметен. От падащато меню под "Top-level source type" изберете "shematic". За да продължите - натиснете Next.
1.2 В следващия прозорец ще зададем устройството, което ще програмираме.

От полето "Family" се избира CoolRunner2 CPLDs. От полето "Device" - избираме вида на използваното устройство - в случая това е XC2C256. Корпусът ("Packege") e TQ144, а скоростта ("speed") - (-7).

На този етап останалите параметри не са ни нужни и ги оставяме така. Продължаваме, натискайки "Next". Следващите 2 прозореца се прескачат, и бланката на проекта е готов.
2. Създаване на работен файл из изчертаване на схема.
2.1 От полето "sources" натискаме десен бутон в/у някой от имплементите (може и върху бялото поле) и даваме "New Source..."

От wizard-a селектираме "shematic". В полето "File name" задаваме име на схемата (препоръчително е да е със същото име на проекта). Натискаме Next --> Finish.

2.2 Логическите елементи се намират в полето "sources". Отдолу избираме желания елемент и го поставяме в работното поле.

С помоща на работните инструменти, свързваме отделните елементи в обща схема. След това се поставят входно-изходни маркери (I/O Marker).

2.3 Оказание на входно-изходните маркери.
Когато схемата е готова, е необходимо да окажем на маркерите на кои бутони/LED ще отговарят. Това става по следния начин:
Двоен клик в/у входно/изходния маркер. От отворения прозорец, изберете "New", за да добавите нов атрибут.

Във следващия подпрозорец, в графата Atribute name избирате "LOC". В полетор "Atribute value" добавяте стойност съответстваща на номера на крачето (pin) на CPLD-то.

Например: BTN0 (143) e написано върху платката под първия бутон. Съответно входния маркер, на който искаме да отговаря този бутоно добавяме стойност p143.

3. Имплементиране и програмиране.
3.1 След като сме готови със изчертаването на схемата, избираме "Implement Top Module":

3.2 От навигационното поле, отиваме в Processes. От там търсим инстромента Menage Configuration Project (iMPACT). Двоен клик в/у него

От подпрозореца избираме "Configure devices using Boundary-Scan(JTAG) и задаваме от падащато меню автоматично програмата да идентифицира периферното устройство.

3.3 Отваря се ново работно поле. С десен бутон в/у празното поле избирате Add xilinx device...
JED файлът, който зареждаме се намира в директорията на проекта.

В работното поле се появява иконата на устройството, което ще програмираме. Десен бутон в/у иконата --> Program

Забележка: Всички изводи исползвани като входове са свързани през резистор към логическа единица. Съответно при изчертаването на схемата, след входните маркери е добре да се постави "инвертиращ" елемент ако трябва да се използва полужителна логика.
Задачи за изпълнение:
1.
2.
3.
??

??
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на проект в ISE10.1 и програмиране на CPLD модула CoolRunner-II 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.