Създаване на уеб сайтове и блогове


Категория на документа: Други


Тема 5. Създаване на уеб сайтове и блогове
Създаване на уеб сайтове и блогове
чрез Windows Office Small Business
Въведение
1 Въведение
Windows Office Small Business е WYSIWYG приложение. WYSIWYG е акроним на изречението "What You See Is What You Get" - "Каквото виждаш, това ще получиш". WYSIWYG системи са тези, при които съдържанието по време на редактиране изглежда като крайния резултат. Често се използва при програми за редактиране на уеб страници.
Предимства:
* онлайн базирано приложение;
* безплатно;
* изключително лесно за ползване;
* за около 30 минути може да се направи добър сайт.
Продуктът се намира на адрес http://officelive.com
За момента езиците, на които може да бъде използвана средата, са ограничени и българският език липсва. Windows Office Small Business е изключително интуитивна и всеки с лекота би могъл да се справи с нея.
В точки 2 и 3 по-нататък постъпково е описано създаването на собствен сайт и блог. Използваните технологични среди се развиват много динамично и дизайнът на някои екрани може да е претърпял промяна, след редакционното приключване на учебника, но общата идея и последователност на стъпките не е променена.

Проектиране на уеб сайт(1 от 5)
1Проектиране на уеб сайт
Интернет сайтът представлява съвкупност от уеб страници, между които има изградени връзки.
За да започне проектирането на уеб сайт в рамките на програмата Windows Office Small Business, необходимо е първо да се отвори страницата:
http://smallbusiness.officelive.com/en-gb/

За да се започне изграждането на сайт, трябва да се избере иконата Build your site (изгради своя сайт). След щракване с мишката върху тази икона ще се появи нов екран, на който са изписани три стъпки. Трябва да се премине през тях, за да се изгради сайта:
Step 1: Choose a template - Избиране на дизайн на сайта, т.е. избиране на един от вградените в платформата варианти за визия на сайта.
Step 2: Customize your site - Персонализиране на сайта по такъв начин, че извършването на промени в дизайна му да удвлетворява максимално вкуса на неговия създател.
Step 3 : Add a domain - Избиране име (домейн) на сайта.
За продължаване на работа, трябва да се щракне върху един от двата еднакви бутона:


В следващия прозорец трябва да се въведе адресът на електронната поща, съответстващ на личен акаунт в Windows Live.

След това трябва да се щракне бутонът Next за преминаване към следващата стъпка, която подканя за въвеждане на личната парола:

В резултат на правилно въведените потребителско име и парола се зарежда следният екран:

1.1Избиране име на сайт
Първото, което трябва да се извърши, е да се избере име на сайта, което да е уникално. За целта е необходимо да се щракне върху
2 Get a domain.
За да изберете име на сайт, разполагате с две възможности:
1.Да се възползвате от възможността, която дава приложението - домейнът на вашия сайт да е с регистрирания ви акаунт, в случая:
dvelev.web.officelive.com
2.Да се избере предварително регистран домейн, но в повечето случаи това удоволствие е платено.
Ще спрем нашия избор на първия вариант. Може да се избере и друго име на сайта, чрез команда за преименуване (Rename), намираща се вдясно от предложеното име за сайта. Преместването на друг домейн може да се извърши и в по-късен етап. Това действие ще доведе до загуба на статистиките за сайта до момента. Времето за преместването на сайта на друг домейн може да отнеме до няколко дни.

Проектиране на уеб сайт(2 от 5)
1.1 Проектиране на сайт
При избиране на командата Design your Web site се стига до страница, в която може да се избере визията за сайта.

В резултат на горната операция се зарежда началната страница на създавания сайт:

Да разгледаме горния ляв ъгъл на сайта:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на уеб сайтове и блогове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.