Създаване на уеб сайтове и блогове


Категория на документа: Други


Чрез менюто Web pages може да се избира страницата, която е необходимо да се промени.

Командата Save осъществява запазване на направените промени.
Командата View извършва преглед на страницата (как ще изглежда тя в браузър). За да се видят пoслeдните промени, първо те трябва да са запазени с командата Save.
Site Designer е набор от функции, чрез които ще се управлява дизайнът на сайта и разположените в него страници.

Theme
Тук могат да се избират много и различни изображения, събрани по теми (Theme), придаващи обвързаност със съответната област, на която е посветен сайтът.

Ако се избире темата Education, то в изведения вдясно списък може допълнително да се избира от няколко възможности в тази категория.
В резултат на това действие проектираната страница приема следният вид:

Style
Предлага се богат избор на стилове:

Color
Предлага се избор на цветовата схема.

Font
Избор на шрифт за сайта (прилага се за всички страници).

Options
Могат да се избират ширината на страницата (Page width) и подравняването на текста в нея (Page alignment).

Header
Промяна на заглавие (Site Title), послание на сайта (Site Slogan) и добавяне на лого.

В качеството на пример заменяме текущото заглавие на сайта от "Welcome!" на "Информатика" и послание на сайта от "Add your site slogan here" на "Информатиката е увлекателна!", като прилагаме различни атрибиути на шрифтовете за съответните текстове (цвят, големина и т.н.).

След щракване на бутона View може да се види как ще изглежда сайтът в браузър.

Проектиране на уеб сайт(3 от 5)

Footer
Промяна на края на сайта - там може да се добавят хипервръзки и текст.

Възможно е добавянето на различни хипервръзки в полето List of Links чрез бутона Add Link.
Нека да добавим хипервръзка (Link Address) към bing.com, тъй като едно от любимите занимания в Интернет е търсенето на всякаква информация. Добавяме и поясняващ текст (Link Name), който ще бъде центриран.

Резултатът от тези действия изглежда по следния начин:

Веднъж избран, дизайнът на една от страница се прилага към всички останали страници на сайта. Това в никакъв случай не означава, че след време не може да се промени.
Navigation

Тази команда показва разположението на връзките към отделните страници на сайта.
Проектиране на уеб сайт(4 от 5)
1.1 Редактиране на страници с Page Editor
До този момент вече е определено как ще изглежда сайтът. Следващата стъпка е да се напълни със съдржание с помощта на редактора на страници (Page editor).
При избирането на Page editor нещата изглеждат по следния начин: цялата лента с инструменти е оцветена в сиво и те са неактивни.
В разглеждания пример са налице три зони (Zone 1, Zone 2 и Zone 3), които могат да се използват, за въвеждане на определено съдържание. Избирането на зона за въвеждане става чрез щракване върху съдържанието на зоната. Ако сте били в режим на работа по дизайна, щракването в някоя от зоните автоматично ще превключи към режим редактиране на съдържанието и ще активира инструментите на Page editor. Активната зона е с по-осезаемо очертание.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на уеб сайтове и блогове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.