Създаване на уеб сайтове и блогове


Категория на документа: Други


Въвеждане и форматиране на текстова информация

Инструментите за форматиране на символ и абзац са идентични с инструментите, използвани в Microsoft Office.

Вмъкване на изображение
От лентата с инструментите се избира Image, при което действие се разполага с две възможности за добавяне на изображението: или от собствения компютър, или от вече заредени изображения.

Избира се желаният вариант и се намира изображението, което трябва да се визуализира в страницата. Желателно е да е избрана опцията опимизиране на изображението, след което се потвърждава с бутона Insert image (вмъкване на изображението).

Налице е следният резултат, при който вмъкнатото графично изображение е разположено вдясно на текста. Определянето на местоположението на графичното изображение спрямо текста се осъществява посредством контекстно меню, активирано чрез щракване на десния бутон на мишката, когато тя е разположена върху изображението.

Вмъкване на модул

Налице е възможността за добавяне готови модули (Module), които да направят сайта по-атрактивен и по-полезен: слайд шоу, видео, информация за времето, календар за събития, а за по-напредналите - възможност за добавяне и коригиране на HTML код.

Вмъкване на таблица

От този прозорец (Table) може да се избере вида на таблицата (Select table a type) и параметрите й - цветова схема (Color Scheme), брой на колоните и редовете (Colums - Rows).

Вмъкване на хипервъзка

Едно от любимите занимания на хората, ползващи Интернет, е сърфирането. А какво е сърфирането без хипервръзки? Чрез командата хипервръзка (Hyperlink), могат да се добавят връзки към:
* друга станица от сайта;
* интересен или полезен сайт;
* документ, намиращ се във вашaта папка My Documents в Windows Live акаунта;
* електронна поща.
За всяка една от възможностите се отваря диалогов прозорец, в който се осъществява съответния избор. В случая на My Documents автоматично се появява списъкът на файловете, от които се избира.
В прозореца до Display text може да се въведе текст, който да бъде ползван като хипервръзка.
С избиране на на командата Open link in a new window избраната страница ще се отвори в нов прозорец.

Вмъкване на дата на последна редакция на сайта
Командата за вмъкването на дата (Date modified) предоставя информация дали сайтът скоро е променян.

Вмъкване на хоризонтална линия

За визуално разделеняне на текста върху страницата с хоризонтална линия (Horizontal line), трябва да се застане върху мястото, от където да започва прекъсването и чрез шракване на бутона Horizontal line се вмъкнва хоризонтална линия.

Форматиране на фона и рамката на зоната с информацията
При желание може да се добави отделен фон за всяка една от зоните (Zone format).

Налице са четири възможности:

No fill - без запълване.

Solid fill - запълване с един цвят
Могат да се изберат цвят и прозрачност на фона. При стойност 0 е непрозрачен. При стойност 100 е напълно прозрачен.

Gradient fill - запълване с преливане.
Запълването - най-отгоре е избраният цвят, който надолу избледнява.
Image fill - запълване с изображение.
Чрез бутона Select се избира изображението от компютъра, което трябва да бъде поставено като фон. Position - определя мястото, на което да се намира. Чрез Tiling може да се укаже как изображението да се визуализира, ако е по-малко по размер от зоната.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Създаване на уеб сайтове и блогове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.