Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: Други


Преди започване на оглед или работа се извършва проверка за отсъствие на горими и вредни за здравето газове съгласно вътрешните инструкции на обекта. Забранява се проверка за отсъствие на газове посредством открит огън. Газовете се изтласкват от вентилатор с чист въздух чрез въздуховод/маркуч, спуснат на 0,25 m от дъното на тунелите/колекторите. Също така не се разрешава употребата на бутилки със сгъстени газове, за изтласкване на горими газове. До отворен капак на шахта се прави ограждение и се поставя предупредителен знак. В шахтата работи само едно лице с предпазен колан, вързан с въже, излизащо вън от шахтата, а до капака дежури второ лице от състава на бригадата, което поддържа края на спасителното въже и осъществява устна разговорна връзка с работещия.

При работа в тунел/колектор се осигуряват най-малко два отворени люка или две врати, разположени от двете страни на работното място. При работа в шахта разпалване на бензинова лампа или пропан-бутанова горелка, загряване на кабелна и друга маса или припой се извършват само извън шахтата.

За осветление на работно място в шахта, тунел/колектор се използват преносими лампи за напрежение 12 V или акумулаторни фенери.

При продължителна работа в шахта, тунел/колектор се осигурява принудителна циркулация на въздуха, а работещите периодично излизат на открит въздух. Преди извършване на обход и работа в кабелен тунел или полуетаж, съоръжени с пожарогасителна уредба с автоматично действие, уредбата се привежда на ръчен режим и на ключа за дистанционно управление се поставя табела "Внимание! Работят хора!".

11.Заключение.

По кабелните линии текат доста високи токове,което ги прави много опасни за човешкото здраве.За това винаги човек трябва да бъде внимателен при преминаването край кабелни линии било то въздушни или подземни,както и такива които в момента се изграждат или пък ремонтират.Също така всеки ръководител независимо от нивото му в йератхията трябва да спазва изискванията на нормативните документи, касаещи техническата безопасност при работа по кабелни линии. Спазването на периодичността и обема на инструктажите, от една стана и контролът за спазване на мерките за безопасна работа от персонала, от друга, създават условия за осъществяване на производствен процес без трудови злополуки и производствени аварии.

10.Приложения.

Приложение 1

Приложение 2

Основни електрозащитни средства
Допълнителни електрозащитни средства
Диелектрични ръкавици
Диелектрични боти
Изолиращи оперативни щанги
Диелектрични килимчета
Изолиращи клещи
Преносими заземители
Електроизмерителни клещи
Изолиращи капачки и накладки
Указатели за напрежение
Временни ограждения
Монтьорски инструменти с изолирани ръкохватки
Указателни знаци и табели за безопасност

Електрозащитни средства при напрежение до 1000 V

Основни електрозащитни средства
Допълнителни електрозащитни средства
Изолиращи оперативни щанги
Диелектрични ръкавици
Изолиращи щанги за преносими заземители
Диелектрични боти
Диелектрични килимчета
Изолиращи клещи
Индивидуални екраниращи костюми
Електроизмерителни клещи
Предпазни екрани
Указатели на напрежение
Преносими заземители
Указатели за сфазиране
Временни ограждения
Изолиращи стълбиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.