Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: Други


Изолиращи капачки и накладки
Изолиращи площадки
Изолиращи клещи за тръбни предпазители
Изолиращи кошове на телескопични вишки
Каски ударозащитни и електрозащитни
Изолиращи обтяжки, въжета и други
Указателни знаци и табели за безопасност
Електрозащитни средства при напрежение над 1000 V

Приложение 3

Цвят
Използване
Инструкция или информация
Червен
Забраняващ знак
Авариен сигнал

Противопожарно оборудване
Опасно поведение
Спри! Изключи! Аварийни прекъсвачи авакуация
Означаване и местоположение
Жълт
Предупреждаващ знак
Бъди внимателен!
Бъди предпазлив!
провеждат се изпитания
Син
Задължващ знак
Специфично поведение или действие.
Ползвай лични предпазни средства!
Зелен
Аварийно евакуиране, знак за първа помощ

Няма опасност
Врати, изходи, пътища, оборудване, улеснения

Върни се към нормалното положение!


Цветове,

Използвани за даване на информация /Приложение № 1 към чл.3 на Наредба № 4 за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана/

Приложение 4

Изолационни ръкавици.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.