Техническа безопасност при работа по кабелни линии


Категория на документа: ДругиПредпазен колан.

13.Използвана литература.

1. Наръчник по здравословни и безопасни условия на труд - авторски колектив с р-л Тотю Младенов
2. Проектиране и строителство в енергетиката. Том.12 Георги Анев и Стоян Стоянов.
3. Сборник от инструкции по електробезопасността на труда в промишлеността и строителството. инж .Димитър Коларов

4. Правилник за безопасност при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи, и по електрически мрежи. Издаден от министъра на енергетиката и енергийните ресурси обн.,ДВ,бр.34 от 27.04.2004г.,в сила от 28.08.2004г.

??

??

??

??

2

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техническа безопасност при работа по кабелни линии 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.