Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни.


Категория на документа: Други
Геологопроучвателен факултет

Катедра: "Сондиране и добив на нефт и газ"

КУРСОВ ПРОЕКТ

по дисциплината:

Разработване и експлоатация на нефтени и газови находища I-ва част.

на тема:

"Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни."

Изработил:
Павлин Николаев Георгиев
Спец: СДНГ, IV курс
Ф. №: 031403
Проверил:
ас.инж. Л. Георгиев

София 2007
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Увод......................................................................................3
II. Специална част......................................................................4
II.1. Методи за обработка на получените данни от изследване на газови сондажи....................................................................................4
II.1.1. Методика за определяне на забойното налягане в работещи газови сондажи.....................................................................................4
II.1.2. Обзор на методи за пресмятане на газови сондажи в основа на силата на триене...................................................................................4
II.2. Техника и технология за изследване на газови сондажи...................9
II.2.1. Елементи на устиево оборудване на газов сондаж........................9
II.2.2. Елементи на лубрикатор за спускане на прибори в сондажа..........10
II.2.3. Прибори за изследване на газови сондажи................................12
II.2.3.1.Дълбочинни манометри......................................................12
II.2.3.2. Сепаратори.....................................................................13
II.2.3.3. Разходомер.....................................................................13
III.Заключение..........................................................................15
IV. Литература.........................................................................16
VI. Приложение........................................................................17

I.Увод

Целта на курсовия проект е да ни запознае, както с базовите техники и технологии за изследване на газови сондажи и методи за обработка на получените данни, така и с новите технологии.

В проекта са разгледани методики за определяне на забойното налягане в работещи газови сондажи, елементите на устиево оборудване на газов сондаж, елементите на лубрикатор за спускане на прибори в сондажа и основните прибори за изследване на газови сондажи.

II. Специална част

II.1. Методи за обработка на получените данни от изследване на газови сондажи.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.