Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни.


Категория на документа: ДругиII.1.1. Методика за определяне на забойното налягане в работещи газови сондажи. [1]

При поределяне на технологичните параметри при експлоатация на газови сондажи, а също така при определяне на хидрдинамичните параметри на пласта се определят с текущите значения (стойности) на забойното налягане. Практиката показва, че изчисляването на текущото значение на затръбното налягане при отсъствие на вземане на газ, така и по налягането на буфера или на пръстеновидното пространство и известни стойности на хидродинамичните параметри на потока на устието на сондажа.

Методи за определяне на забойното налягане по неподвижния стълб газ, който се анализира широко в практиката, методика за пресмятане на динамичното забойно налягане в газови и газо-кондензатни сондажи и се дава нов начин към по-точно решение на този въпрос.

II.1.2. Обзор на методи за пресмятане на газови сондажи в основа на силата на триене. [1]

Към настоящия момент съществуват различни методи за пресмятане на динамичното забойно налягане, в практиката за изследване на газови сондажи се използва теоретичната основа която е уравнение на енергията в механичната форма (обобщен закон на Бернулии).

(1)

w - средна скорост на потока
P - абсолютно налягане

плътност на газа
x - променлива вертикална кордината

коефициент на хидравлично съпротивление
D - диаметър на тръбата

Опита за решаване на уравнението за движение (1) бяха предприети различни изследвания. Тези решения се различават едно от друго с приетите допускания: Z=Zср или Z=1, T=Tср и се определя коефициента на хидравличното съпротивление е показано в таблица 1.

Таблица 1
Автор
Коеф. на хидравлично съпротивление
Условия за интегриране
Е.Л. Роулинс и
М.А. Шелхардт

Zср, Тср, Рср
Дж.У. Фергюсон

Z=1, Tср
П. Басод и Б. Уайтли

Zср, Тср
В.Б. Боттомс

Z=1, Tср
А.А. Брискман

Zср, Тср
Е.В. Левькин

Zср, Тср
В.Д. Белоусов

Z=1, Tср
адиабатна изотермаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.