Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни.


Категория на документа: Други
Анализа на съответните формули и тяхните ограничения и използването им в практиката са разгледани в работата на Г.А. Адамова. Общото между тези формули се явява постановката на значението на в диференциалното уравнение (1) и в резултат на което работната формула не съдържа в пълния вид коефициента на хидравлично съпротивление. От таблица 1 става ясно колко е голяма разликата между методиките на различните автори за определяне на един и същ параметър. От тук следва, че най-голямо разпространение е получила методиката за пресмятане по формули с отчитане на , което позволява да се направи корекция на неговото значение за използване при конкретни промишлени условия на експлоатация.В руската практика широко се използва формулата на Г.А. Адамова, която се получава при допускане, че Z=Zср и T=Tср:

(2)

(3)

(4)

в формулата на Поеттманн и редица други изследователи като се има в предвид, че те участват в понататъшните числени сравнения на получените резултати. В работата на Поеттманн е получена формулата за пресмятане на забойното налягане в газови сондажи при допускане на Т=Тср има вида:

(5)

(6)

В работата на Суккара и Корнелла в резултат на численото интегрирано уравнение на движение (1) без отчитане на скоростния напор е получена формулата:

(7)

(8)

Рс - псевдокритично налягане

коефициент на хидравлично съпротивление (коеф. на Фаннинга)

От Каллендер и Смит са получени уравнения, който имат вида:

(9)

(10)

В работата на румънския учен А.П. Силаша се предлага формула за пресмятане:

(11)

(10)

Приведените по горе формули получени за чисто газови потоци, но въпреки всичко те се предлагат и за газокондензатни находища, като се отчита разликата в относителните плътности на флуидите. При това се препоръчва да се иползва формулите за определяне на относителната плътност на газокондензатната смес .

В работата на В.Г. Багдасаров са предложени формули за пресмятане на забойното налягане в газови сондажи. Показана е в следните формули:

(11)

(12)

(13)

(14)

К - газокондензатен факторСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.