Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни.


Категория на документа: Други


II.2.1. Елементи на устиево оборудване на газов сондаж [2]

Фиг.1. Елементи на устиево оборудване на газов сондаж

1 - лубрикатор

2 - изходящ тръбопровод

3 - сепаратор

4 - манометър

5 - факелна линия

6 - резервоар

7 - диафрагмен разходомер

Монтира се лубрикатор 1, изходящия тръбопровод 2 се съединява със сепаратор 3, който има резервоар 6, за измерване на обема на добивания флуид. Газът от сепаратора постъпва във факелна линия 5, на която се монтира диафрагмен разходомер 7. На фонтанната арматура се поставят манометрите 4 и термометър.

II.2.2. Елементи на лубрикатор за спускане на прибори в сондажа [2]

Фиг.2. Елементи на лубрикатор за спускане на прибори в сондажа

1 - кран

2 - лубрикатор

3 - манометър

4 - салник

5 - направляваща ролка

6 - въже

7 - спускания прибор в сондажа

8 - допълнителна ролка

9 - клапан

Приборите в сондажа се спускат с помощта на специални механизирани лебедки, които са поставени в ремаркето на камиона. На устието се монтират различни видове лубрикатори, които са снабдени със салник за осигуряване на херметезацията на въжето. Към което се закачат приборите които се спускат в сондажа.
Камиона с лебедката се постявя приблизително на 25-30 метра от устието на сондажа, така че вала на лебедката да бъде перпендикулярен на направлението на движението на въжето от сондажа до средата на барабана. Общата схема на оборудването което е на устието е показано на фигура 6. Вместо буферна глава на клапан 9 се монтира лубрикатор 2, който представлява отрязък от помпено компресорна тръба с дължина от 1,5 - 4 метра с резба в единия край на другия с фланец.
На горната част на лубракатора се навива салник 4, който уплътнява въжето 6. Към лубрикатора се заваряват допълнителни тръби на който се установяват манометър 3 и за кран 1, с помощта на което се осъществява връзката между лубрикатора и атмосферата.
Към корпуса на лубрикатора се закрепва направляваща ролка 5, чрез която преминава въжето или кабел. За намаляване на риска от момента на обръщане който действа на лубрикатора по време на вдигане на прибора 7 от забоя на сондажа, се поставя допълнителна ролка 8.
Устието се оборудва със специални мостове, които са направени от бракувани тръби. Мостчетата обикновено имат две площадки който за обградени с парапет. Операторът който стои на горната площадка спуска прибора в тръбата на лубрикатора, навива салника и отваря клапана 9.

II.2.3. Прибори за изследване на газови сондажи

Видове:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.