Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни.


Категория на документа: Други> Електрически
> Течностни
> Деформационни

Фиг.3. Устиеви манометър-термометър УМТ-01 [3]

Устиеви манометър-термометър УМТ-01 [3] е предназначен за регистрация на кривата на изменение на налягането и температурата (КСН и КВН).

Технически характеристики на дълбочинни манометри: МТГ 25 и МСУ 1-100:

Таблица 2
Максимална измерителна способност
МТГ-25
МСУ-1-100
Разликата от характеристиките
По налягане (кгс/см)
0,005
0,25
50 пъти
По температура (°C)
0,005
0,5
100 пъти
Интервал на измерване (сек)
1
20
20 пъти
Продължителност на работа min/max (час)
31/9480
8/32
4/300 пъти


В таблица 2 е представена техническа характеристики на дълбочинни манометри МТГ 25 и МСУ 1-100.

II.2.3.2. Сепаратори [4]

Тяхното предназначение е да разделят многофазната система на отделни фази. Сепараторите се разделят на двуфазни и трифазни, на хоризонтални и вертикални.

Фиг.4. Хоризонтален сепаратор

II.2.3.3. Разходомер

При изследване на дебита на газ от газов сондаж в практиката се използват следните методи:

> диафрагмен метод
> диафрагмен метод с критично изтичане на газа
> турбинен метод
> ултразвуков метод
> тръба на ПитоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.