Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни.


Категория на документа: ДругиIII.Заключение

Правилното разработване на залежа и успешния добив на флуида зависят от правилния избор на техниката, технологията и методиката за изследване на сондажа. В последните няколко години усилено се работи върху подобраването и усъвършенстването на технологията и методите за изследване на газовите сондажи. В курсовия проект по темата "Техника и технология на изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни." са разгледани основни технически средства, технологии и методи за обработка на получените при изследването на газови сондажи.

IV. Литература

1. Аббасов З. Я. , Движение газа и газоконденсатных смесей в скважинах, Баку, "Елм", 1986г.
2. Васильевский В. Н., Петров А. И. , Техника и технология определяне параметров в скважин и пласта, М. "Недра",1989
3. http://www.siam.tomsk.ru/catalog.php?id=11&pid=125
4. http://www.oogeep.org/

VI. Приложение
??

??

??

??

16

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техника и технология за изследване на газови сондажи. Методи за обработка на получените данни. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.