Техники на логическа манипулация в политиката и маркетинга в българия след присъединяването към ЕС


Категория на документа: Други


СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ФИЛОСОФСКИ ФАКУТЕТ
КАТЕДРА ПОЛИТОЛОГИЯ

КУРСОВА РАБОТА
на тема:

Техники на логическа манипулация в политиката и маркетинга в България след присъединяването към ЕС

по учебната дисциплина
"Логически анализ на политическата пропаганда"

Студент: Преподавател:
, Проф. Д-р Гънгов
Факултетен №,
Четвърти курс

СОФИЯ
2014

Съдържание

1. Увод..................................................................................................3
2. Изложение...............................................................................................4
3. Заключение.......................................................................................9
4. Използвана литература.........................................................................10

Увод

Корените на пропагандата и манипулацията могат да се открият още в древната Античност, но там ще бъдат намерени под думата мит. Неговите форми са известни още от времето на Аристотел. Митът като такъв подрежда света според определени принципи. Но това в крайна сметка е и функцията на пропагандата. Днес ние ежедневно се сблъскваме с пропагандни техники и манипулации, като в много от случайте дори не се замисляме затова колко повлияни сме от медиите и изказванията на политическите лидери. Манипулацията не се е променила чак толкова от Античността, просто днес има много повече инструменти - аудио и видео и пр. Ако погледнем исторически можем да видим използването на различните похвати и тяхното развитие - като софизмите, които се определят като преднамерени грешки при аргументацията или като паралогизмите, които пък са неволни грешки при манипулацията.1 Без значение какъв е способът за манипулация и пропаганда целта е една и съща - да се моделира общественото съзнание, спрямо търсената цел.

Изложение

Днес начините за манипулация са многобройни. Някой автори обаче успяват да категоризират различните способи за изкривяване на логическата правилност като с това те допринасят безкрайно много за нашето осъзнаване в модерния свят. В тази разработка ще споменем три големи имена - Ролан Барт, Пиер Бурдийо и Ернст Касирер.

На първо място трябва да отбележим, че манипулацията, независимо от нейния произход - идеологическа, политическа, маркетингова се отнася към всеки индивид по различен начин. Това е така заради различния произход, образование, социален статус, в живота, или дори в историята. Бурдийо нарича тези различия символни различия. 2 Именно затова днес можем да открием използването на различни похвати като: не прикриване на логическата грешка, а явното й използване; представяне на факти, които само звучат истинно (подмяна на тезата); иронизация на очевидната истина; блъфиране; несвързано "бърборене"; изказване на мнение от експерти, които всъщност не са компетентни по този въпрос и т.н. Можем да изброяваме много и много различни похвати, но най-важното тук е техния източник - днес най-често това са политиците и медиите, чрез различните реклами, които могат да са свързани или не с полическото говорене. Манипулацията е жизнено важна за вземане или не на определени политически решения. Именно медиите, които представят, политическите изказвания и спрямо търсения резултат подкрепят или не политическите цели, изиграха огромна пропагандна роля при приемането на България в Европейския съюз през 2007г.

На първо място трябва да направим едно уточнение, че манипулациите, използвани при приемането на България в ЕС не е чисто българско явление. Създаването на мита, че ЕС "ще ни оправи" е характерен за всички държвави с ниски икономически показатели, готвещи се за членство в ЕС. Тази констатация е направена от един испански социолог - Санчес- след мащабно емпирично изследване. 3

Най- използваната пропаганда преди и след приемането на България в ЕС е свързана с създаването на един мит - "от Европа ще дойдат едни пари, които ще ни оправят" Ясно е, че това е очевидна лъжа. Единственото, което се чуваше в медиите по онова време беше как "магически" икономиката ще се възроди, как този свободен пазар от 500 млн. души ще дойде в България, как ще бъде подпомогнато селското стопанство, как страндарта на живот ще се изразвни с европейския само за няколко години. Това беше тиражирано по всички медии. Хората свикнаха да чуват тези думи и накрая повярваха, дали защото имаме невероятни политици-оратори или защото се надявахме на коренна промяна в начина на живот, това е тема за емпирично изследване. Факт е обаче, че никой, и днес 7 години след приемането ни в ЕС, не се замисля какво всъщност ние плащаме за нашето членство, колко е вноската на България, колко от суверенитета на държавата отдаваме, колко реално от тези евро средства реално усвояваме. Въпросът за евросредствата е много интересен - все пак не бива да забравяме скандала със САПАРД и какво стана всъщност с тези милиони левове за земеделието. В началото единственото, което политиците повтаряха беше, че тези средства отиват директно за българския фермер и за никого друг, медиите също тактично не споменаха нищо за консултантски фирми или за неустойките, които трябва да платим. Такава беше българската действителност по онова време - ние, българските граждани, целокупно повярвахме, че Европейски съюз, с магическа пръчка ще промени ситуацията в България. Истината беше скрита, топосът изместен. Но тези логически манипулации не се променят с времето, днес чест метод по този въпрос е съпоставянето на несъпоставими образи - едните представят усвоените средства в цифрова равностойност, а другите в процентна - резултатът е ясен - високи цифри срещу нисък процент.

С приемането на България в ЕС станаха популярни два метода за манипулация - един от тях е да се използват думи, които често не са ясни за публиката като "бюджетна рамка" и т.н а другият често използван метод е да се прехвърля отговорността от управляващи на опозиция и обратно. Именно в този смисъл са думите "че предното правителство е отговорно" без значение дали се отнася за административна грешка или за негативни отзиви от евродокладите. В този смисъл са и изказванията на отделни министри, след излизането на евродокладите, обвиняващи предишни министри и управляващи. Или според теорията на Касирер това е именно изполване на точни средства, точни хора в точно определени моменти, за да бъде наистина създадената манипулация ефективена. Така за бавното развитие на проблема с корупцията се обвинява предното правителство, което не е предприело никакви мерки. Всичко това е благоприятствано от неосведомеността на хората. Европейският съюз и неговите законови норми не бяха добре познати на българския гражданин (ако приемем, че днес малко или много сме по- осведомени) и затова политиците сътвориха един съвременен мит, които пасна времево на народните нагласи - а именно, че приемането ни в Европейския съюз коренно ще промени икономическата ситуация в страната. Това беше вече споменато, но това е основната линия, по която върви митологизацията в България, независимо по какви способи се извършва. Някак си именно тази манипулация няма как да не ни напомни пропагандното говорене на Симеон II, който твърдеше, че ще "оправи България за 800 дни". Този мит е толкова дълбоко възприет от българските граждани, че те въобще вече не се замислят. Явен пример е скорошното предложение на Сергей Станишев за събиране на подписи за равни заплати на всички граждани на ЕС в размер на 400 евро. България трябваше да събере 10 000 подписа за една седмица, което беше направено за по-малко от два дни. Сергей Станишев влиза в ролята на политическия лидер готов да осъществи мита, а фактите относно процедурата и последствията са премълчани и митът е създаден. Но никъде в изказванията на политическия лидер не се срещна изказване както това покачване ще се отрази на българската икономика, дали е реалистично за държавата и дали е възможно за българския работодател. Подобен е случаят и с предложението на драстично намаляване на студентските такси - истинни факти, се подменят с фалшиви, а евентуално, бъдещи събития, удоволетвоеяващи обществената нагласа, се определят като сбъдване на така създадения мит.

В ръцете на политиците пропагандата е ежедневно използвана и ефективно средство за манипулация. Те създават един мит в общественото съзнание, който пречи на индивида да мисли и взема решения самостоятелно. Свързано с приемането ни в ЕС тези манипулации станаха още по-очевидни - отговорността вече не се прехвърля само между управляващи и опозиция, но и към Европа "така ни казаха от Европа" . Ако една мярка е антисоциална или събуди недоволство е, защото "Европа така ни нареди", без значение дали това ще се отнася до вдигане на цените на горивата, или до административни съкращения. А ако направим паралел със симулакрума на Бодриар можем да кажем, че ние самите спомагаме за изграждането и развитието на тези митове.

Има още една много важна област, свързана с постоянното използване на пропаганда и това е маркетингът. Най-общо и без никакви претенции, за каквато и да е изчерпателност, можем да кажем, че маркетингът манипулира най-вече чрез вече добре познатия ПР и чрез рекламата.

Рекламата е може би най-популярният метод. Тя създава митове - като започнем от перилните препарати, храната и дори стигнем до популярните през изминалата година реклами за евросредства. В тези реклами известни български актьори се занимаваха с традиционни земеделски дейности, при това успешно. Идеята на серията от реклами беше, че това успешно развитие се случва бързо и успешно само и единствено благодарение на отпуснати евросредства, кандидатстването за които е бързо и лесно. Единствено можем да спечелим. Никъде в рекламите не се споменаваше обаче колко дълга, сложна и неуредена е процедурата за кандидатстване, да не говорим за различните проверки, на които взеки кандидатстващ земеделец ще бъде подложен, за да се провери дали отговаря на изискванията. В този смисъл е по-вероятно да ти напишат по-бързо акт, отколкото да получиш евросубсидия. Това е т.нар "представяне на непричина за причина"4 тоест митът съдържа в основата си неистина. Ролан Барт дава своят огромен принос за изследването на манипуацията в сферата на комуникациите. Именно той изследва превръщането на знака в мит като основополагащо действие за целите на манипулацията. За него митът възприема конкретни измерения. Съвременният мит е по-различен от Античния - той е "комуникативна система, послание"5 За него днес "писменият дискурс, както и фотографията, киното, репортажът, спортът, спектаклите, рекламата"6 са способи на манипулацията, просто всеки съставлява език на манипулацията. Именно така рекламата има свой собствен език - тя се стреми да увлече или не купувачите, да им представи определен продукт, да увеличи продажбите или да наложи нов продукт на пазара, като за тази цел може да се използва подвеждаща реклама, като част от маркетинговата стратегия. Барт описва логиката на превръщането на знака в мит:" Трябва да имаме предвид,че във противовес на обикновения език, който ни казва само, че означаващото изразява означаемото, във всяка семиологична система се установяват не два, а три различни члена: защото в системата- възприемаме вече не членовете един след друг, а съотношението, което ги обединява: тоест означаващото, означаемото и знака, който представлява асоциативния сбор от първите два члена".7 Рекламите са толкова успешни, просто защото налагат образен мит, който е поставян по-малко под съмнение. Различни са подходите за налагане на този мит чрез рекламата и в България вече все повече се налагат. Това е така, защото все пак свободният пазар на ЕС наистина оказва влияние. Близо 75% от външния износ на България е за страните от ЕС, но има и голям дял на внос - така че рекламите от западните страни вече трайно са навлезли в българското медийно пространство. Така може да се разграничат и три различни основни стратегии, около които се изгражда рекламата: "1. Рекламиране на продукта 2. Рекламиране на представата 3. Рекламно позициониране8. Всички те са популярни в българския ефир и вече с наличието на европейския пазар се развиват все повече. Когато говорим за български реклами трябва да се спомене и "довода за авторитета". В България това е широко използван метод, не само в рекламите, но и в политиката. В тези случай се изкарва за мнение авторитет по един въпрос, но той говори по съвсем друга тематика (министъра на образованието говори за промените в Изборния кодекс). Набора на техники на рекламата е много голям. Целта, обаче не се различава от средставата. Без значение дали се използва рекламно позициониране в реклама на Пепси или Кока Кола, или в предизборен клип на БСП, целта остава да се измести фокусът на зрителя, да го накара да приеме разбиранията на създателите. И в повечето случай са успешни. Днес не се замисляме за значението на рекламите, които виждаме, те минават през ума ни и ние ги възприемаме несъзнателно. Именно затова трябва да се стремим по метода на Роланд Барт да открием знакът в тях, преди да се е превърнал в мит, защото в крайна сметка "Митът е една стойност, той няма нужда да бъде потвърден от истината"9

Когато говорим за маркетинг не бива да се забравя ПР-ът. Той е изтъкан от манипулации, защото единствената цел на ПР-ът е да служи на интересите на хората, за които е нает. В този смисъл той в почти всички случай не е обективен. Тук са използвани всички възможни методи за заблуждаване на мнението на определена група хора - включително изкривяване на истината като се използват само определени факти, а се скриват други. Премълчаването на истината понякога може да е по-вредно и от чистата лъжа, разбира се това не означава, че ПР-ът винаги носи отрицателен заряд, това ще зависи от това на чии лични интереси си служи. Именно това е проблемът на днешната политика и маркетинг - те вече не работят за обслужването на общите, народни интереси, а за превръщането на едни части интереси в публични. Тук средствата нямат значение, нямат значение похватите и изкривяването на първоначалния символ. Интересен пример е една данъчна кампания, предприета тази година от правителството. По всички медии излезе информация, че ще бъдат опростени данъчните задължения на хората, които не са ги плащали след изтичане на 10- годишния давностен срок. За целта, за да си спестим всички тези данъци, ние само трябва да попълним една декларация. Къде е уловката на тази политическа ПР кампания? Уловката може да бъде обяснена само от юрист и именно затова тя е толкова успешна- информацията тук е тотално грешна. С изтичането на давностния срок ние вече нямаме задължения към държавата и тя няма как да ни принуди да ги платим - всеки съд ще отхвърли едно такова търсене, но ако отидем и попълним тази така рекламирана декларация, ние спираме давностния срок. В този смисъл ако не сме плащали данъци от 9 години и 11 месеца и отидем и попълним тази декларация, вместо да изчакаме още един месец, нашите 10 години давност започват да текат отново. Този пример показва как политика и медии си сътрудничат и абсолютно доказва теорията на Роланд Барт - един символ се превръща в мит. Трябва всеки, не само юристите, да може да демистифицира мита. Различните способи за манипулация са се развили до съвършенство. Реклама, ПР и политика са в перфектна симбиоза. Можем да дадем хиляди примери, в които истината се изкривява, измества, заменя, избягва с цел тотална манипулация на обществото. Роланд Барт описва перфектно как един символ се изродява, а нашата действителност го доказва. Това, което Европейският съюз ни даде е нови и по-успешни начини за пропаганда и манипулация. Единственото, което може да ни успокой в моменти, които осъзнаваме цялата система на пропаганда е, че все повече хора я забелязват. Ниската избирателна активност, не само в България, но в цяла Европа, свидетелства за това. Хората са изморени от тези явни и безкрупулни манипулации.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Техники на логическа манипулация в политиката и маркетинга в българия след присъединяването към ЕС 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.