Технологичен анализ на компютърна мишка


Категория на документа: Други


 ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

Катедра: ИКОНОМИКА, ИНДУСТРИАЛЕН ИНЖЕНЕРИНГ И МЕНИДЖМЪНТ

КУРСОВА РАБОТА ПО ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ 2

Технологичен анализ
на компютърна мишка

Съдържание:

1. Описание.............................................................................................................4
1.1. Предназначение.......................................................................................4
1.2. Характеристики на изделието. Описание на конструкцията..............4
1.3. Особености на условията за работа. Монтаж на изделието за
работа в реални експлоатационни условия.................................................................5
2. Условия в предприятието, в което се произвежда изделието. Оценка
на пазара. .......................................................................................................................5
2.1. Произвеждани ли са други аналогични изделия в същото
предприятие?..................................................................................................................5
2.2. Производствената листа предприятието включва следните
основни видове хардуер................................................................................................5
2.3. Съпоставка на изделието с аналогични изделия, предлагани на
пазара..............................................................................................................................6
3. Конструкция - Декомпозиране на изделието и спецификация на
детайлите и възлите. Групирането им по взаимствани, нормализирани, стандартизирани и оригинални. Базови детайли, възли, подвъзли.........................6
4. Обща оценка на използваните технологии и съоръжения, за
производството на отделните детайли........................................................................7
4.1. Групиране на детайлите по вид на основните технологични
процеси за изработка - щанцувани, шприцовани, пресувани, изработени чрез технологии на стружкоотнемане, други специализирани технологии. Оценка на възможностите да се използват алтернативни решения. Преценка на свързаните с производството и експлоатацията конструктивни и технологични проблеми, охраната на труда, пожароопасността, възможностите за рециклиране на материали от отпадъци както при производствените процеси, така и на цялото изделие след извеждането му от експлоатация. ........................................................8
4.2. Монтаж - анализ на технологиите на сглобяване. Технологична
схема на монтажа. Контролни операции....................................................................9
4.3. Количествени показатели за конструкцията......................................11

1. Описание
1.1. Предназначение

Компютърната мишка (от английското mouse) е периферно устройство, използвано в персоналните компютри и някои други видове компютърни устройства. Задвижва се от ръката на потребителя, предавайки информация за движението си на компютъра. Основната концепция е да се даде възможност на потребителя да посочи точната функция, която иска да се изпълни от компютъра чрез избор на команди от менюта, изобразени на монитора.

1.2. Характеристики на изделието. Описание на конструкцията

Основните технически характеристики на изделието са:
- Вид на управление - механична
- Технология на свързване - кабел (паралелен порт)
- Начин на захранване - постоянно захранване от компютъра докато
той е включен.
- Брой бутони - 3
- Степен на зашита - IP 20
- Работно положение - произволно в пространствотоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологичен анализ на компютърна мишка 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.