Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони


Категория на документа: Други


Маса, kg
І
много леки
≤ 40
≤ 1,5
4,0-4,5
ІІ
леки
40-50
1,6-2,5
4,6-5,5
ІІІ
средни
50-70
2,6-3,5
5,6-6,5
ІV
тежки
> 70
> 3,5
> 6,5


І и ІІ клас триони не се ползват професионално. У нас се използва основно ІІІ клас триони, а ІІ може да се ползва за отгледни сечи.

Общите изисквания към БМТ са:
- достатъчна мощност
- лесно управление
- малка маса
- малки габарити
Експлоатационните изисквания са:
- висока подемност
- висока производителност
- дълготрайност
Санитарно-хигиенните изисквания са:
- да осигуряват нормална работна поза
- да имат ниска концентрация на отровни газове
- ниско ниво на шум и вибрации

При работа в планински условия електромоторите не са удобни, защото им е необходим допълнителен силов източник - електростанция.

БМТ са напълно автономни и удобни за работа в гори, но имат и недостатъци - обслужването им е по-трудно, поради по-сложното у-во на двигателите им, издават силен шум и силно вибрират по време на работа, има опасност от порязвания от веригата и физическото натоварване при носенето и работата с триона в гората е значително.

Всички съвременни моторни верижни триони се състоят от двигател и режещ апарат. При верижните триони режещият апарат е верига, образувана от шарнирно свързани звена (зъби), която се опъва и се води от специална направляваща шина. Режещите вериги имат затворен непекъснат контур и това позволява да имат еднопосочно движение и висока скорост, достигаща до 18-29 м/s. Шарнирната им конструкция позволява изтегляне на контура и задвижване на веригата в единия му край, като по този начин се постига голяма работна дължина, при малки напречни размери.

Съвременните режещи вериги са съставени от зъби с Г-образен профил, което позволява веригата да реже много добре и под ъгъл спрямо дървесните влакна.

Принципът на действие на моторните верижни триони се състои в следното: коляно-мотовилковият механизъм на двигателя (при БМТ) или моторът с вала (при електромот.) привежда във въртеливо движение предавателният вал, в края на който се намира задвижващото верижно зъбно колело. То от своя страна задвижва режещата верига, като й предава напрекъснато постъпателно движение.

Техническото обслужване има профилактичен х-тер - при него се установяват степента на изхабяване и величината на ненормалните износвания. За МВТ се предвиждат:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технологични схеми и машини за дърводобива при извеждане на възобновителни сечи с бензиномоторни верижни триони 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.