Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус


Категория на документа: Други


МУ - София
факултет
МК - Йорданка Филаретова - София

РЕФЕРАТ
ТЕМА:
ТЕХНОЛОГИЯ НА БЛЕНД-КОРОНКА ОТ ПЛАСТМАСА И КЕРАМИКА С МЕТАЛЕН КОРПУС.

Технология на пластмасовата коронка.
Летите метални обвивни коронки с естетични инкрустации се изработват при - фронтални зъби, премолари и първите молари - 6 зъби на горна и долна челюст, при състояние на зъбната коронка позволяваща изпиляване на вестибуларната стена под ъгъл от 33°- 35° за изработване на бленд-коронка.

Противопоказания :
При изработване на бленд коронки, когато състоянието на ТЗТ и положението на зъба в зъбната редица не позволява допълнително изпиляване на вестибуларната стена под ъгъл 33°-35°.

Клинико - лабораторна технология :

Клинично-лабораторна технология.

I-ви клиничен етап:
Лекарят по ДМ изпилява коронката на естествения зъб с безпрагова или прагова препарационна граница-задължително на съвременния етап. За бленд-коронка вестибуларната стена се изпилява с наклон - 35°. Ретрахира се маргиналния венец чрез поставяне на пръстен, памучено влакно или корда, напоени с адреналин във венечното джобче. Взима се отпечатък с лъжица - в оклузия или с цели метални лъжици със силиконови материали, двуфазов двупластов отпечатък и захапка-ключ.
Определя се цвета на зъбите с фабрична разцветка.
И се осигурява защита на изпилените ТЗТ на зъба с импрегниране, лак или поставяне на временна коронка.
Написват се указания за лабораторията.

I-ви лабораторен етап.
Работи се по рационалния метод - Система "Адапта".
Система "Адапта".

Определение: Системата "Адапта" е метод за изработване

на лети коронки и едноотливни мостови протези в един ла-

бораторен етап.

Особености на метода:
* Изготвяне на работни модели с точни позиционирани под-

вижни пънчета;
* Термопластично оформяне на кепета от синтетичен мате-

риал, изгарящ без остатък, което осигурява стабилност на

моделажа и точност на отливката.
Пособия и материали за изпълнение на лабораторният
метод по Системата - "Адапта":
- Паралелофиксатор - прибор за успоредно насочване и закрепване на водещите щифтове към отпечатъка, той се състои от статив с подвижно свързана към него хоризонтално перфорирана плоча и стоманени спици-търсачи и водачи на щифтовете.
- Молдин (пластелин) - за фиксиране на отпечатъка към основата на паралелофиксатора.
- Водещи щифтове - метални - със специфична форма и големини.
- Съединения (куплунги) - пластмасови тъбички с дължина 1.2 см, свързващи щифтовете със спиците-водачи на паралелофиксатора.
- Ретенции - метални, гофрирани шайби с външен диаметър - 8 mm, и вътрешен - 5 mm. Те осъществяват механична връзка между твърдия и обикновения гипс на модела.
- Лъкче с триончета - плоски, с дебелина до 0,4mm за изрязване на подвижните гипсови пънчета.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.