Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус


Категория на документа: Други


- Висококачествен твърд гипс (Бего).
- Обикновен бял гипс.
- Основно фолио от полипропилен или полиетилен - ниско налягане, с форма на диск с дебелина - 0,6 mm, то служи за оформяне на кепе върху, което с восък ще се моделират външните стени на металната коронка.
- Дистанционно фолио от PVC или целулоид с дебелина 0,1 mm и диаметър - 35 mm.. Вместо дистанционно фолио може да се използва цветен изолационен лак. Дистанционното фолио служи да осигури място за залепващия цимент.
- Щипка - за захващане и загряване на дисковете.
- Цилиндричен съд (чашка) с формовъчна маса - тестообразна смес от силикони и полифенантренови каучуци за пресоване на загрятото фолио.
- Шиечен восък - специален, без вътрешни напрежения, червено оцветен, за възпроизвеждане на гингивалния коронков ръб.
- Други инстументи, уреди и материали - моделажни инструменти, ножички, восъци, спиртна или газова лампа, апарати за центробежно леене, пясъкостуене, микромотор с наконечник, пилители, полирмотор с набор от четки и пасти за полиране и др.

Изготвяне на работен модел за еденична коронка по Стемата - " Адапта":
- отливане от обикновен гипс на страната на антагонистите в окулзионния отпечатък с лъжицата;
- частично (наполовина) отлетия отпечатък се поставя върху работната площадка на паралелофиксатора и се закрепва в хорозонтално положение с помощта на пластична маса - молдин, пластелин;
- с по-тънка спица-тъсач се намира най-подходящия отвор, в подвижната перфорирана плоча на паралелофиксатора, който съответства на леглото на препарирания зъб в отпечатъка;
- спицата-търсач се изважда и на нейното място се поставя спица-водач, на нейния връх се поставя пластмасова канюла, към която се закрепва неретенционния край на месинговия щифт. Спиците водачи се спускат последователно през успоредните отвори, като ретенционните части на месинговите щифтове достигнат на 1,5 - 2,0mm от окулзалните стени на препарираните зъби на отпечатъка;
- подвижното хоризонтално рамо на паралелофиксатора е перфорираната плочка заедно със спиците водачи и щифтовете се повдига и завъртва на 180°;
- разбърква се твърд гипс и с финна четка се нанася в отпечатъка на малки порции за да се избегне образуването на въздушни шупли и по този начин отпечатъка се изпълва на около 1,0 cm от зъбните шийки;
- границата на изпълване се маркира предварително с цветен молив върху вътрешните стени на силиконовия отпечатък;
- подвижното рамо на фиксатора се връща в първоначалното си положение, като месинговите щифтове потъват в невтвърдения гипс;
- в страни от щифтовете се поставят отвестно ретенционните пръстенчета;
- всяко пънче се ограничава медиално и дистално с по една ретенция, при по-големи дефекти се поставят по няколко ретенции;
- след втвърдяване на гипса спиците - водачи и свързващите куплунги се изтеглят и отпечатъка се освобождава от паралелофиксатора;
- изолира се само площта около щифтовете и моделът се завършва от обикновен бял гипс като гипсовата повърхност на работната част се изравнява с върховете на месинговите щифтове;
- конично изрязване на гипса около върховете на щифтовете на разстояние 1,0 - 2,0 mm в основата на работния модел - гипсовия оклудатор се отваря и се освобождава от отпечатъка;
- стените на гипсовия окулдатор може да се оформят на гипсорезачна машина или с гипсов нож;
- от двете страни на всеки препариран зъб на разстояние 0,5mm от зъбната шийка с плоско трионче се правят успоредни или леко конвергиращи вертикални срезове, достигащи до границата с белия гипс.
- конично изрязване на гипса около върховете на щифтовете,на разстояние 1,0 - 2,0 mm в основата на работния мадел;
- с натиск на моделажното ножче върху върховете на месинговите щифтове подвижните пънчета се освобождават от модела;
- моделите по отпечатъци могат да се фиксират в телен окулдатор, окулдатор с винт или артикулатор.

Оформяне на подвижното пънче:
- хоризонтално изрязване и освобождаване на венечния ръб с остро моделажно ножче;
- откриване на препарационната граница, не се допуска радиране в дълбочина;
- цокълът на пънчето извън тази граница се намалява равномерно, и се оформя с фреза или моделажно ножче до получаване на околовръсно прагче в областта на препарационната граница с ширина 0,5 mm.
Изработване на пластмасовите кепета - основно и дистанционно:
- двата диска фолио с дебелина 0,6 и 0,1 mm се захващат едновременно в щипката, така, че дистанционното фолио
( 0,1mm) да остане отгоре.
- нагряват се внимателно с леки кръгообразни движения на пламъка на спиртна лампа, те се пластифицират, стават прозрачни и леко провисват, щипката се пренася върху чашката с пластичната силиконова маса;

- пънчето се притиска докато потъне и част от цокъла му, задържа се за 20 seс., фолиото се оставя да изстине;
- щипката се отстранява;
- пънчето и двата слоя фолио се изваждат от формовъчната маса;
- дстанционното кепе се изрязва с малка, остра ножица на 2,0 mm от препарационната граница;
- основното фолио се изрязва на 1,0 mm от препарационната граница;
- вътрешното кепе или лаковото покритие осигурява място за цимента
между единичната коронка и зъбното пънче;
- външното основно кепе служи за основа на восъчния моделаж; -
- подвижното пънче се изолира с вода, растително масло или вазелин и двете кепета се поставят едно след друго върху него; -
- циркулярната ивица между ръба на основното кепе и препарационната граница се покрива с шиечен восък.
- шиечният восък се моделира да покрива изцяло околовръсното прагче широко 0,5 mm, прави се контролно изваждане и поставяне на пънчето с подготвените кепета,и се връщат по местата си на работния модел;
- моделиране на коронката - започва с накапване на околовръсните стени от шийката към дъвкателната повърхност;
- моделажния восък се слива плавно, без преход с цервикалния восък;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.