Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус


Категория на документа: Други


- коронката се моделира до нивото на контактните точки със съседните зъби по капково - восъчната техника по Томас;
- или чрез изсичане на восъка до възстановяване на антомичната форма и големина на зъбната коронка - при низходящия анатомичен моделаж.
- при изработване на комбинирана коронка метал с пластмаса - бленд-коронка, вестибуларната повърхност с част от апроксималните восъчни повърхности се изрязват до кепето, като преходът с дъвкателната повърхност или режещия ръб се оформя като тесен ръб - "козирка";
- освободената вестибуларна повърхност на фолиото се намазва с ацетонов лак и се поръсва с пластмасови перли с диаметър 0.4 - 0.6 мм на разтояние - 1 мм. една от друга. Правилно е - равномерното разпределение на перлите, а неправилно е - струпването на купчинка на перлите.

Избор и поставяне на отливни щифтове.
Отливните щифтове са фабрични - пластмасови, восъчни или метални. Сечението на щифта да е по-голямо от най-голямата дебелина на отливавания обект, друг фактор е относителното тегло на сплавта. Отливният щифт се фиксира с восък към лингвалния туберкул под ъгъл 45° спрямо дъвкателната повърхност. Смукателна глава със сферична форма се разполага на 1 мм от дъвкателната повърхност или режещия ръб, тя е резервно депо за сплавта. При използване на метални щифтове преди фиксирането се покриват с тънак слой разтопен восък. Моделираната восъчна коронка се изважда от подвижното пънче
на модела и се отстранява дистанционното кепе.

Леене на зъбопротезни сплави :
Технологични манипулации - етапи:

- Избор и поставяне на отливни щифтове;
- Създаване на резервно депо за метал;
- Поставяне на преливници и отдушници;
- Премахване на напреженията по восъчната повърхност;
- Избор на отливна муфа;
- Опаковане в огнеопорен материал;
- Сушене и загряване на опакованата зъбна протеза;
- Отливане на зъбопротезната конструкция;
- Освобождаване на отливката;
По дължината на отливния щифт могат да се поставят восъчни топчета, които да показва до къде трябва да се потопи конструкцията в опаковъчната маса и да се изработи отливния конус - класически метод. Премахване на повърхностното напрежение на восъчната единична коронка става чрез потопяването им за няколко секунди в специален разтвор (сапунен, перилен) или се напръсква със специален спрей. Опаковане на моделираната единична коронка се извършва в метални или пластмасови муфи с четири размера. Избира се най-малката муфа, като восъчната протеза да отстои на 6,0 mm от вътрешната стена и основата им. За опаковането се използват различни опаковъчни маси в зависимост от вида на металната сплав: благородна или неблагородна и t°, на която ще бъде нагрявана муфата. Разширението на опаковъчната маса компенсира свиването на металната коронка. При съвременните методи щифта се фиксира към готов фабричен отливен конус в централната му част. восъчната коронка се намазва с четчица с тънък слой финна опаковъчна маса по вътрешната и външната повърхности - опаковане без ядка. Избраната муфа се поставя върху гумената основа. Разбърква се опаковъчна маса за 3 минути при температура 18° в гумена паница с вакуум бъркалка. Пластичната и гъсто течлива опаковъчна маса се излива покрай вътрешните стени на муфата докато се запълни, тя е поставена на вибратор за отстраняване на въздуха. При класическият метод се използва метална муфа облепена с азбестова хартия, разбърква се опаковъчна маса и с четчица се намазва (запълва) восъчната коронка отвътре и се покрива околовръстно, поръсва се с прах от опъковъчна маса - опаковане с ядка, изчаква се втвърдяванета им. Муфата се изпълва до горе с опаковъчна маса.
Грешка при опоковането:
Когато се налива директно опаковачната маса в коронката и муфата, без да се спазва технологията - опаковане с ядка или без ядка се получават дефекти след отливането - "перли".
След втвърдяване на опаковъчната маса с моделажен нож се изработва отливен конус със стени сключващи 90° - при класическия метод.
При метални щифтове, те се отстраняват чрез нагряване, с прави клещи.

При съвременния метод - след втвърдяване на опаковъчната маса

се отстранява гумената основа и пластмасовата муфа.
Сушене и нагряване на муфата:
Муфата се поставя в студена сушилна пещ. от 40-60 min. температурата се покачва до 250°С, или за 80 min. да достигне 400°С, като се задържа t° 30 min.;
Изпарява се свободната вода и восъка изтича.
Недостатък(грешка) - ако се повиши t°400° за по-дълго време : муфата изсъхва. Восъкът попива в порите на опаковъчната маса и се овъглява. Получават се "перли" след отливането по металния корпус на коронката.
След изтичането на восъка t° се повишава до 600°С за 30min. t°се повишава от 750 - 900°С за благородните спалави, t° се повишава до 1050°С за неблагородните сплави, цялата муфа и отливните канали "да светнат". Общото време е 4h. от поставяне на муфата
до нейното изваждане.
Отливане на единична коронка:

Извършва се с апарат - Кастомат с високочестотен ток, с центробежно леене - съвременен метод. Муфата се фиксира хоризонтално в единия край на въртележката,в другия край има противотежест за баланс. Металът се топи в огнеопорен тигел, чрез индукционен високочестотен ток, извън отливния конус на муфата. Предварително трябва да се знае t° на топене на сплавта. Няма открит пламък, окислението е сведено до минимум, не се поставят флюсове;
При стапянето на сплавта центрофугата се включва автаматично, разтопеният метал центобежно се насочва от тигела към отливния конус, през отливните каналите и се отлива коронката. При благородни сплави след леенето муфата се оставя бавно да изстине до стайна t°. При неблагородни сплави металната сплав се оставя да изстине докатона леяка от червен стане сиво-черен, муфата се потапя в съд със студена водопаковъчната маса се напуква, става трошлива и отливката се освобождава;

При използване на метална муфа, тя се захваща със специално приспособление и се избутва заедно с отливката.

Почистване, шлайфане и полиране на меналния корпус на бленд-коронката.
Грубо почистената коронка от опаковъчната маса се обработва на пясъкоструен апарат. Отрязвят се отливните щифтове на щифторезачка. Всички повърхности се обработват с карборундови камъчета с подходяща големина и форма. Вътрешнита повърхност на коронката се коригира само при наличие на "перли"с кръгли и фисурни борери. Ръбовете на коронкита се изтъняват от външната страна. Ажустира се коронката към подвижото пънче извън работния модел и коронката се връща на работния модел.

За проверка на контактните съотношения със съседните зъби се използва метална матрица, която преминава със затруднение. Контролът на окулзията и артикулацията се осъществява с артикулационна хартия.
Ажустира се и останалите страни се шлайфат и полират по известната технология,но без вестибуларната повърхност. Моделирането на естетичното покритие става чрез накапване на бял восък до възпроизвеждане на точните форми и особености на вестибуларните повърхности. Коронката се опакова в малка кювета с гипс - по лабораторна технология. Вестибуларната (восъчна) повърхност се оставя открита, а всички метални части са в гипса, изолиране на гипса, завършване на опаковането. Кюветата се поствя във вряла вода,отваря се,восъкът се измива с гореща вода, разкрива се вестибуларната повърхност на коронката. Изолира се гипсовата повърхност с фабричен изолатол. Върху ретенционните метални повърхности се нанася изолацонен слой - конолор, силан и др., с цел тъмния цвят на метала с перлите да не прозира под пластмасата. изчаква се да изсъхне изолационното покритие. В три чисти порцеланови съдчета се приготвят поотделно и се размесват акрилова пластмаса с определен цвят - основен цвят, по-тъмен цвят за шийката и транспарентен цвят за режещия ръб. Върху вестибуларнита повърхност на коронката се поставя предварително размесения основен цвят. Поставя се парче мокър целофан, кюветата се затваря и се стяга на механична преса. Кюветата се отваря, целофанът се маха, в пришиечната област и в областта на режещия ръб или дъвкателната повърхност под козирката, се маха част от основния цвят на пластмасата и се поставя по-тъмния цвят в областа на шийката и транспарентен цвят, в областта под "козирката" на режещия ръб или под козирката на дъвкателната повърхност. Поставя се мокър целофан, кюветата се затваря и се поставя на механична преса под налягане. кюветата се отваря контролно, за да се провери количеството на поставените три цвята пластмаса. Кюветата се затваря, пресова се, поставя се бюгел, който се стяга. Полимеризацията се извършва според указанията на фирмата производител. Кюветата се поставя в апарат за полимеризация - в студена вода.
- за 30 min температурата се покачва на 60°;
- 60 min температурата се поддържа на 60°;
- след това за 30 min t° се покачва на 100°;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.