Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус


Категория на документа: Други


- 30 min се поддържа на 100°;
- полимеризацията продължава общо 150 min - 2,5 часа;
Кюветата се отваря с почукване с дървен чук, гипсът се отделя, освобождава се коронката чрез изрязване на гипса с трионче и гипсов нож, почиства се и се измива коронката. Естетичното покритие се обработва с пилители за пластмаса. Пластмасовата повърхност се полира с филц и пемза, твърда четка с дълъг косъм и паста. Полирането завършва с мека памучна четка, без полирна паста. След всеки етап на полирането коронката се измива с четка и топла вода.
Изводи: Изработването на металпластмасова бленд - коронка
има показания при фронталните зъби на горната и долна челюст

премоларите и първите големи кътници - 1,2,3,4,5,6. Бленд - коронката трябва да отговаря на профилактични, функционални, фонетични и естетични показатели. Коронката от вестибуларната страна се моделира естетично - като възстановява цвета, формата, голимината на естествения зъб. Възстановява екватара, контакта със съседните зъби и антагонистите. Възстановява оклузо-артикулационните съотношения на зъбната редица.

Клиничен етап - втори:
Лекарят по ДМ ажустира и циментира неподвижно бленд - коронката въху изпиления зъб на пациента със стоматологичен цимент.

Грешки при изработването на бленд - коронка :
- Липса на предпазна метална "козирка" в областа на режещия ръб на коронката води до счупване на естетичната фасета в областа на режещия ръб при дъвкателното натоварване.
- Неправилно изработен ретенционен ръб на камерата.
- Пластмасовата фасета отстои от металния корпус на короната.

Бленд-коронка от керамика.

Клинико - лабораторна технология за изработване на мостова протеза от металокерамика.
Клиничен етап - първи.
Планиране на еденичната коронка. Изпиляване на коронката на зъба с прагова препарационна граница с безпрагова граница се допуска изпиляване при горните странични резци - 12, 22 и при долните централни и странични резци - 42, 41 - 31, 32, но при девитализирани зъби задлжително с вестибуларно разположена прагова препарационна граница.
Вземане на двуфазов двупластов силиконов отпечатък в захапка със секторна лъжица в централна окулзия, с антагонистите или взимане на двуфазоф двупластов отпечатък с цяла метална лъжи-
ца от протезното поле - на цялата челюст, и взимане от другата челюст (антагонистите) отпечатък с еластомерен отпечатъчен материял, и вземане на захапка - ключ (восъчна или силиконова) Определяне на цвета на зъбите с фабрична разцветка за керамика Защита на изпилената зъбна коронка - импрегниране, с лак или с временна коронка.
Даване указания за лабораторията.

Лабораторен етап - първи

Оглед на отпечатъка от протезното поле.
Отливане на работен модел с подвижни пънчета по системата "Адапта". Отливане на модел с антагонистите.
Включване на моделите в окулдатор или в артикулатор.
Изработване на дистанционно и основно фолио, поставяне на цервикален восък в областта на препарационната граница.
Восъчен моделаж на коронката.
Зъбната коронка се моделра от восък до възстановяване на анатомичната и форма, с контакт със съседните зъби и антагонистите. Очертаване линията на границата порцелан - метал с острие на разстояние: 1,5 мм - 2 мм от най - близкия оклузален контакт лингвално. Очертаване на линията по вестибуларната повърхност на разстояние 0,5 - 1,0 мм от гингивалния ръб, на 1,5 мм от режещия ръб, свързване на вестибуларните линии с апроксималните линии ипалатиналната линия - границата на порцелан - метал. Намаляване на восачния режещ ръб до 1,5 мм, след това по очертаните линии равномерно се отнема до 1,0 мм от восъка по вестибуларната стена - за бленд коронка. Измерване на восъчния моделаж - 0,3 -0,5 мм в участъка на порцелановото покритие.
Заглаждане на моделажа до получаване на обли очертания. Отлива се метално кепе (технологичта е същата, както при бленд-пластмасовата коронка). С изключение на няколко подробности.
Бленд-металокерамичната коронка вестибуларно се подготвя с леки изменения в моделажа. За разлика от бленд-пластмасовата коронка при отнемането от восъчния моделаж не се прави козирка и несе слагат перли за задръжка на материала, а повърхноста на вестибуларната страна се изглажда идеално и керамичната камера прехвърля режещия ръб на коронката.

Клиничен етап - втори.
Проба на металния скелет в устата на пациента върху протезното поле - ажустиране. Обръща се внимание на разстоянието до антагонистите в централна окулзия - 1,5 - 2,0 mm .
Лабораторен етап - втори.
Термична обработка:

Обезмасляване на металната повърхност на коронката чрез измиване или изваряване в епруветка с дестилирана вода или химична обработка - с 30% етилов ацетат или обезмасляване в спирт .

Почистване с пара за отстраняване на замърсители от абразивни частици при механичната обработка. Цикъл на обезгазяване - на водорода или оксидиране - образуване на окисен слой, който прави химична връзка на метала с порцелана, извършва се на определена температурна програма определена от фирмата производител, в пещ за керамика.
При коронка от благородна сплав, тя се поставя в пещ при ниска температура и тя се повишава от 300° до 400° С, и се извършва под вакуум. Оксидиране на външната метална повърхност на коронката. След окисляването повечето неблагородни сплави изискват регулиране на дебелината на окисния слой, който се извършва чрез песъкоструене с 50 µm алуминиев окис - частици. При цикъла на оксидиране сплавта се дегазира - освобождава се от включения водород и се оформя важния повърхностен окисен слой.
Нанасяне на керамични маси.
Необходимо е да има фабрични комплекти керамични маси. Инструментариум за работа с керамични маси - задържане на металния скелет, нанасяне на керамични маси, вибриране, подсушаване, сепариране и др. Лабораторен ключ разцветка за керамични маси - опакер, дентин, емайлово (транстпарентни), маси, оцветители и глазури на производителя.
Нанасяне на грунд маса - опакера.
Грунд масата фабрично може да се предлага от производителя в няколко разновидности - прах и течност; във вид на паста, поставена в спринцовка или като аерозол, поставен във флакон. Когато се използва опакер във вид на прах със съответния цвят и течност се разбърква със стъклен шпатул върху стъклена плочка. Разбъркване на грунд масата - опакер, след разбъркването да се тегли като нишка. Окислената външна повърхност на коронката се намазва с течноста на опакера. Грунд масата - опакер1 се нанася с четка върху външната метална повърхност на коронката, обектът се вибрира, чрез движението на назъбената дръжка на моделажния инструмент върху рамото на пинсетата - държач на коронката. Излязлата на повърхността излишна вода се отнема с попивателна хартия (салфетка или лигнин).
Металния скелет с опакер1 се поставя върху трегерчета - носачи на конструкцията, тя се поставя върху подвижна подложка, с която се внася в пещта. Включена е програмата за подсушаване и изпичане на опакер - 1. Коронката с опакер1 се подсушава и изпича под вакуум. Прахът и течността на грунд маса - опакер - 2 се разбърква до кремообразна консистенция, нанася се с четка върху коронката, вибрира се из лишната вода, попива се със суха сълфетка. Нанесеният слой грунд маса - опакер2 трябва да е тънък с дебелина0,3 mm. Коронката с опакер - 2 се поставя на трегерчетата - носачи включва се програма за подсушаване и печене на опакер - 2 под вакуум. Пещта работи на автоматичен режим по програма на производителя. При печенето под вакуум въздухът напуска порцелановата маса.Изстиване на конструкията. Изпечения опакер има матов цвят.
Подготовка на работния модел за поставяне на следващите керамични маси върху металното кепе на коротката.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на бленд-коронка от пластмаса и керамика с метален корпус 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.