Технология на имедиатен мост по системата Адапта


Категория на документа: Други


•МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПЛОВДИВ•
•МЕДИЦИНСКИ КОЛЕЖ•

КУРСОВА РАБОТА

Тема: Технология на имедиатен мост по с-мата Адапта
Изготвил: Медина Демирова
3 курс, зъботехник; Фак.номер: 70

Гр.Пловдив
2012
ИМЕДИАТНА МОСТОВА ПРОТЕЗА

Имедиатната мостова протеза се нарича още непосредствена протеза.Тя се изработва по взет отпечатък преди да се извадят зъбите и се завършва в лабораторията. Стоматологът изважда зъбите, ажустира и неподвижно фиксира мостовата протеза към мостоносителите и протезното поле.

* Показания:
- имедиатната мостова протеза се планира от стоматолога, когато има за изваждани фронтални (видими) зъби и наличие на зъби със запазен пародонт за мостоносители
- показания за изработването има по професионални, естетични и биологични индикации

* Противопоказания:
- при остри и хронични възпалителни и хиперпластични процеси на венечната лигавица
- заболявания на пародонта
- заболяване на кръвта и кръвоносната система
- противопоказания за екстракция ня зъбите

* Предимства на метода:
- има голям психо-профилактичен ефект
- не се нарушава говора
- запазва се естетиката
- висока профилактична и лечебна стойност
- запазват се рефлексите
- пациентът се адаптира бързо към мостовата протеза
- имедиатната мостова протеза има всички положителни качества на неподвижните протезни конструкции

* Недостатъци на метода:
- имедиатна мостова протеза е временна, тя не може да бъде окончателна (постоянна), защото през периода на зарастване на екстракционните рани протезното поле се променя т.е. появява се отстояние между лигавицата на ДЗР и мостовото тяло. Това налага ребазирането на мостовото тяло - на пластмасовото покритие към лигавицата.

Имедиатната мостова протеза може да се изработи по два начина:
-1- като временна мостова протеза изцяло от пластмаса
-2- по системата "Адапта", отлята едноотливно - с мостокрепители -бленд корони и мостово тяло с естетичен полухигиеничен профил и инкрустиран вестибуларно с пластмаса.
Изпълнението и се състои от два клинични и един лабораторен етап.

Клинико-лабораторна технология:

КЛИНИЧЕН ПРИМЕР :

Изработване на имедиатна мостова протеза 11-13 по системата Адапта

Клиничен етап първи:

- планиране на имедиатната мостова протеза от стоматологаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на имедиатен мост по системата Адапта 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.