Технология на металите


Категория на документа: Други


Технически Университет- София
Колеж по електроника и енергетика

Курсова работа

Светла Петрова Алексиева
Специалност ПТЕ фак.№ 20130534
по
Материалознание

гр.София
25.01.2014 г.

Технология на металите

Материалознанието е инженерна наука, която разкрива връзките между строежа, структурата и свойствата на металите, сплавите и други материали.Около 80% от всичките материали в техниката и промишлеността са групата на металите. Останалите са неметали. Изборът на материали за определени предназначения се извършва на база на техника, физични, химични, механични, технологични и е експлоатационни свойства.
Задачата на материалознанието като наука е да изследва връзката, която съществува между структурата на материалите и свойствата с цел целенасочена промяна на тези свойства.

Твърдите тела, основните са разделени на 2 групи - кристални и аморфни.
- кристалното състояние се характеризира с наличие на порядък, ред на елементите частици в пространството.
- аморфните тела такъв ред не се открива затова често се казва, че аморфното състояние е частен случай на кристалното при който при някакви причини е нарушено подреждането.

Идеята за подреденост в пространството получава своето доказателство едва след
откриването на рентгеновите лъчи. Ако наложим мислено много успоредни черти една върху друга ще получим кристалната решетка.

Елементарна кристална решетка е най-малкия комплекс от частици, които при повторението си възпроизвеждат тримерната кристална структура. Дефинира се с така наречените параметри алфа, бета, гама, (а, в, с)

Подреждането на атомите в строго определен ред и порядък, наподобяващ геометрична фигура в металите и сплавите, се наричат кристални решетки. Всички метали са със строго определени кристални решетки: форма, размери и обем.
В техниката и природата са разпознати 14 вида кристални решетки, но пет от тях са най-често срещаните.
Опростена кубична решетка
R - Радиус на атома
а - период на решетката / разстояние между атомите /
а - зависи от температурата, налягането и други външни фактори.
Тази решетка е рядко срещана в строежа на металите и сплавите.

Обемно центрирана кубична решетка(ОЦК)

Обемно центрирана кубична структура, изградена от сфери с еднакъв радиус, няма най-плътна опаковка на сферите.

В центъра има атом, който служи за връзка между осемте други атома по върховете на куба. По-устойчива и често срещана решетка при металите и сплавите.
К - координатно число, което означава броя на атомите, намиращи се на минимално разстояние и е равно разстояние от който и да е произволно избран атом в строежа.
Плътността Р е равно на обема на атомите, разделено на обема на куба умножено по 100%

P=V атомV куба*100% = V атомa3*100%=68%

Във елементарната клетка има девет атома- осем във върховете и един в центъра
Към една клетка се отнасят 1/8 част. ОЦК има в Fe α ,Mo,W,V,Nb и други.

Стенно центрирана кубична решетка(СЦК)

СЦК или равнинно центрирана кубична решетка - има 8 атома в върховете и 6 в стените на куба. Такива решетки има в Fe , Al,Ni,Cu,Au и другиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на металите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.