Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла


Категория на документа: Други


МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ

КАТЕДРА "ТЕХНОЛОГИЯ НА ТЮТЮНА, ЗАХАРТА, РАСТИТЕЛНИТЕ И ЕТЕРИЧНИ МАСЛА"

Д И П Л О М Е Н П Р О Е К Т

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ОКС "БАКАЛАВЪР"

ТЕМА "ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЕКТ НА ЦЕХ ЗА ПРОМИШЛЕНА МАНИПУЛАЦИЯ НА ОРИЕНТАЛСКИ ТЮТЮН"

ДИПЛОМАНТ:
(..................................)

НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
(................................)

Пловдив, 2014
ВЪВЕДЕНИЕ

Тютюнът е растение, открито по време на експедицията на Христофор Колумб до Америка през 1492 г. Местните жители са му приписвали божествен произход и когато са пушили са изпадали в транс. В последствие тютюнът е пренесен и на европейския континент. Църквата е смятала тютюна за дяволска работа и го е забранила, но след като държавите осъзнават икономическия ефект от търговията с тютюн, започват да го използват за приходи в държавния бюджет. Насърчава се тютюнопроизводството и започват да се строят фабрики и заводи.

Тютюнът принадлежи към вида Nicotiana tabacum, семейство Solanaceae. Той е едногодишно растение. Отглежда се заради листата и от него се произвеждат следните тютюневи изделия: продукти за пушене, дъвчене и смъркане, като най-голям дял в световното производство заемат цигарите. Тютюнът е вкусово-ароматичен продукт, чието въздействие се дължи главно на алкалоида никотин, който поражда стимулиращо и специфично усещане върху пушача. Продукт на консумация е тютюневият дим, който е аерозол и представлява смес от множество химични съединения, като се започне от най-простите азот, кислород, въглероден диоксид, въглероден оксид, водород, вода и се стигне до сложни полициклични въглеводороди.

Най-общо тютюните могат да се разделят на едролистни и дребнолистни. Ориенталските тютюни са дребнолистни и са приспособени към по-сухи условия. Те се подразделят на два подтипа: басми и башибали. Башибали са с по-големи листа и се отглеждат в по-валежни райони, а басми са с по- дребни листа и се отглеждат в по- сухи райони.

Типичните ориенталски тютюни се отглеждат в т.нар. Ориенталски страни - Турция, Гърция, България, Македония. Ориенталският тютюн се цени заради добрия си гладък, хармоничен и балансиран вкус и специфичен подправъчен аромат. Листата му са с малки размери до 26-28 см., с нежна фина и еластична петура, малък % главна жила, добра горяемост, плътност и цигарен рандеман. Ориенталските тютюни имат средно съдържание на разтворими въглехидрати 10-17 %, умерено съдържание на азотни вещества 1.0-1.5%, ниско съдържание на никотин 0.5-2.0% и високо съдържание на смоли и етерични масла. Това обуславя техните балансирани и хармонични пушателни свойства. Те са най-качествената суровина за производство на цигари. Ориенталските тютюни влизат задължително в състава на "Американ-бленд" цигарите, както и на Виржиния-бленд, които са масово произвеждани на световния пазар.

България е известна с ориенталските тютюни от произходите Крумовград, Неврокоп, Джебел басма, Източен Балкан, като голям процент е предназначен за износ.

В настоящия проект се разработва цех за манипулация на ориенталски тютюн от 3 региона: Кърджали - произход "Крумовград"; Карнобат - произход "Източен Балкан"; Гоце Делчев - произход "Катерини", като с предвиденото оборудване и начин на работа се цели да се постигне съчетанието на максимално качество и постоянство на крайната продукция с изгодни икономически показатели. За тази цел се използва подходящо оборудване за протичане на технологичния процес:
1. За навлажняване на тютюна се използва вакуумнавлажнителна камера и барабани за директно кондициониране на фирмата V.I.T - Солун, като във вакуумкамерата тютюна се навлажнява във вид на производителски бали, а в барабаните за директно кондициониране е във вид на полуразлистена маса (пастали и чилета).
2. Двукратно смесване на тютюна - чрез предблендинг боксове и опозитни смесители на фирмата V.I.T - Солун, като в предблендинг боксовете смесването е във вид на пастали и чилета, а в линейните смесители става окончателното смесване на вече напълно разлистените листа.
3. Разлистването на материала и привеждането му в рехава маса става чрез пневмомеханични мултисепаратори на фирмата Evans - Mac Tavish, САЩ.
4. Отделянето на нетютюневи примеси се осъществява чрез N.T.R.M - сепаратор, лазерен сортер, вибросита.
5. Софтдраинг обработката се извършва от софтдраер на фирмата "Godioli & Bellanti" - Италия, с последващо опаковане на тютюна в голямогабаритни опаковки, пресоване, отлежаване и стареене.

ТЕХНОЛОГИЧНА ЧАСТ

Характеристика на суровината

Произход Крумовград: Крумовград е класически ориенталски ароматичен тютюн, от сортова група Басма, отглеждан в определен географски район. Тютюн Крумовград комбинира балансиран пълен и сладък вкус, с изключително характерен интензивен аромат и добра физиологична сила. Листата са сравнително дребни и имат сърцевидна, по-овална форма с наситен оранжев, до оранжевочервен цвят, сравнително малък процент главна жила (12 - 15%), малко по-висока плътност и добра горяемост.

По отношение на химичния състав се характеризират със средно съдържание на никотин (около 1,3 %) и високо съдържание на разтворими въглехидрати (около 12 - 17%).

Произход Източен Балкан: Този произход се отглежда в района на Източна Стара планина. Характеризира се с големи едри листа със светло оранжев до меденооранжев цвят с червеникави оттенъци. Има добра запълваща способност, добре балансиран и богат вкус, специфичен интензивен и чист аромат, както и добра горяемост, средна физиологична сила.

По отношение на химичния състав се характеризира със средно съдържание на никотин ( 1,1 до 1,5%) и разтворими въглехидрати (около 12,5%). Характеризира се като вкусов тютюн.

Произход Катерини: Отглежда се типично в планинските склонове на Гърция и Западна Македония. В България се включва към Македонската тютюнева област. Листата са дребни със сърцевидна форма, еластични и здрави. Ароматът му е изтънчен, а вкусът - сладък и мек, приятен е за пушене.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология на тютюна, захарта, растителните и етерични масла 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.