Технология за автоматизирано производство на водещи винтове и червяци


Категория на документа: Други


 Технология за автоматизирано производство на водещи винтове и червяци

Борислав Пламенов Лозанов

ВЪВЕДНИЕ:

Предварителното нарязване на червяците и водещите винтове е трудоемък процес. Профилите на резбите могат да бъдат : трапец , квадрат , полуокръжност и др. Техническите изисквания се свързват с геометричната точност , включваща: стъпката , профила , средния диаметър и натрупваната грешка в стъпката.

Материалите , които се използват са ниско и високо легирани стомани с подобрена структура , в повечето случаи с изисквания за повишена повърхностна твърдост .

Заготовките са от прътов материал за водещите винтове и изковки за червяците.

В специализираната литература са приведени няколко метода, всеки от които намира приложение при конкретни технологични условия и има определени предимства и недостатъци.

Най-разпространеният метод - многопроходното струговане - се реализира най-често на стругове с ЦПУ при оптимални режими на рязане. Въпреки че се осъществява при автоматичен цикъл на работа, производителността е ниска.

Друг метод е фрезоването на червяци с многозъбови дискови фрези той се прилага основно за предварително обработване на червяци с големи стъпки и дължини над 100 mm. Процесът се реализира на фрезови машини. Използват се специални дискови фрези с острозаточени зъби. Оформени така, че всеки зъб да е с върхов и с един страничен режещ ръб. Така се осигурява по - голям брой едновременно режещи зъби и по - голяма дебелина на срязвания слой за страничните ръбове, което повишава равномерността на фрезоване и понижава специфичната сила на рязане.

За нарязване на червяци с големи размери се използват и палцеви фрези. Методът е с ниска производителност, а и при презаточването им се променят параметрите на червяка.

Скоростта на рязане и на двата метода на фрезоване е в диапазона V=15- 30m/min.

Най-производителен метод е вихровото фрезоване на червяци, реализиращ се при скорости на рязане в диапазона V=120-180m/min със специални приспособления на универсални стругове . По този метод могат да се нарязват вътрешни и външни резби ; триъгълен , трапецовиден и кръгъл профил; модулни и екструдни винтове . Използват се специални инструменти - многоножови глави, работещи с вътрешно и външно докосване . Вторият вариант се реализира с по-технологични решения, но процесът на рязане не е плавен и обработваната повърхнина се получава с по- висока грапавост. Ефективно вихрово фрезоване се извършва и на специализираните машини на фирмата Валдрих Кобург.

Фрезоване на червяци с висока производителност може да се реализира и на фрезови машини със специални многозъбови челни фрези. В специализираната литература не е открита информация за конструирането на инструменталната екипировка, няма и разработени конструкции на този тип инструменти. Това което успях да намеря е конструкция на такъв инструмент . Инструменталната повърхнина се профилира чрез използване на CAD системата SOLIDWORKS.

1.СХЕМА НА ФРЕЗОВАНЕ НА ЧЕРВЯЦИ С ЧЕЛНИ ФРЕЗИ

Методът за фрезоване на червяци на фрезова машина с челно-цилиндрични фрези се реализира по схемата от фиг. 1.

Инструментът се установява на вертикалното вретено на машината и се ориентира спрямо червяка така, че осите им да се кръстосват в хоризонталната равнина под ъгъл си, а във вертикалната равнина - под ъгъл φ. Изследванията показват, че ъгълът φ трябва да варира в диапазона 30°-45° . Избора на стойностите на ъгъла в този диапазон предопределят фрезовия инструмент да се оформи с номинални диаметри не по - големи от 300 mm при гарантиране на рационални задни ъгли за всички точки от режещите ръбове. Стойностите на ъгъла ω се определя от условието за избраната стойност на ъгъла φ номиналният диаметър на инструмента да е минимален и да не подрязва формообразуваните лява WI и дясна Wr винтови повърхнини на червяка (Фиг.2).

За определяне на профила на челно - цилиндрична фреза е необходимо да се решат следните основни задачи:

• Да се определи ъгълът на завъртането в хоризонталната равнина ω;

• Да се определи минималният диаметър d0min на инструменталната повърхнина, при който може да се реализира фрезоване на повърхнините на червяка без подрязване;

• Да се определи профила на инструменталната повърхнина и оформяне предните и задните повърхнини на режещите зъби.

2. КОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕЛНО-ЦИЛИНДРИЧНА ФРЕЗА

На фиг.2 е показана разработената сглобяема конструкция на челно- цилиндрична фреза. Специфично за конструкцията е използването на два режещи ножа - леви и десни .

Всяка група режещи ножове обработва само лявата WI или само дясната Wr винтови повърхнини на червяка.

Предният ъгъл в точки от главния режещ ръб на ножовете е от порядъка на 11°-14°.

Задните повърхнини на ножовете са реализирани чрез косо затиловане осигуряващо 6°- 7° на задните ъгли както на главния режещ ръб, така и на режещия ръб обработващ дъното на червячната повърхнина.

Съединителната част на режещите елементи е призматична. Размерите на напречното й сечение трябва да бъдат изпълнени с висока точност, а повърхнините да са с ниска грапавост, което позволява точно настройване, базиране и стабилно закрепване към корпуса на фрезата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Технология за автоматизирано производство на водещи винтове и червяци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.